Kolehdit 2023

1.1. Uudenvuodenpäivä. Kolehti Sininauhasäätiön kynnyksettömän päiväkeskus Illusian ja nuorten tukipiste Nuolen toiminnan tukemiseen. 

6.1. *Seurakuntatyöhön ja teologiseen koulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Evankeliumin sanoma kuuluu kaikille. 

8.1. Nimikkolähettimme, Evankelisen lähetysyhdistyksen työntekijän, Merja Kramsun työn tukemiseen Venäjällä 

15.1. Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus. 

22.1. *Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta. 

29.1. Raamatunkäännöstyölle Namibiassa Suomen Pipliaseuran kautta.  

5.2. *Yhteisvastuukeräykselle; teemana nuorten väkivallan vastainen työ 

12.2. Oman seurakunnan nimikkoläheteille 

19.2. *Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseksi. 

22.2. Kirkon ulkomaanavun katastrofirahastolle. 

26.2. *Uskonsa vuoksi vainottujen kristittyjen tukemiseksi Open Doors -järjestön kautta sunnuntaina 26.2.2023 

5.3. *Evankeliumi perheille ja lapsille Median välityksellä Aasiassa Medialähetys Sanansaattajien kautta.  

12.3. Työlle juutalaisten parissa Israelissa, Ukrainassa ja Pietarissa. Lähetysyhdistys Kylväjä ry.  

19.3. Kristityt yhdessä Ry:lle radio Dein toiminnan tukemiseen. (Kristityt Yhdessä ry, Nordea IBAN FI45 1023 3000 2355 10 Kolehti viitteellä 4611) 

26.3. *Herättäjä-Yhdistyksen lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön käytettäväksi lasten,  nuorten ja opiskelijoiden valtakunnallisten tapahtumien ja leirien järjestämiseen. 

2.4. *Köyhyyden vähentämiseen kehittyvissä maissa. Kirkon Ulkomaanapu sr. 

3.4. Nimikkolähettimme työn tukemiseen, hän toimii kehitysyhteistyöntekijänä Keski-Aasiassa lähetysyhdistys Kylväjän kautta.  

4.4. Nimikkolähettimme Mikael Tunerin työn tukemiseen Medialähetysjärjestö Sanansaattajien kautta.  

5.4. Nimikkolähettimme Ari Salmisen työn tukemiseen Suomen ev.lut Kansanlähetyksen kautta.  

6.4. Ukrainan hätäapuun vaikeimmassa asemassa oleville. Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö sr.  

7.4. Kuurojen koulujen tukemiseksi Tansaniassa ja Eritreassa. Kuurojen lähetys ry. 

9.4. *Naisten hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Naiset toivon tiellä. 

10.4. Helmen ystävyysseurakunnalle Viroon. Seurakunnan toiminnan tukemiseen. 

16.4. Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin, hoivakoteihin ja sairaaloihin Suomessa ja Chilessä. Suomen Gideonit.  

23.4. *Teologiselle koulutustyölle Afrikan ja Aasian kasvavin kirkkojen parissa Lähetysyhdistys Kylväjän kautta  

30.4. Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus.  

7.5. *Taloudellisessa ahdingossa olevien ihmisten ja perheiden auttamiseen Suomessa. Kirkon diakoniarahasto.  

14.5. *Hengellisen elämän vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien kanssa Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta  

18.5. *Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys: Pakolaistyöhön Keski-Aasiasta ja Lähi-idästä tulevien parissa.  

21.5. Romanilasten ja -nuorten kertotoimintaan Romano Missio ry:n kautta. 

28.5. *Koulutuksen mahdollistamiseen ja opetuksen laadun parantamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. 

4.6. Lähetyslentäjien- MAF - työn tukemiseen eri puolilla maailmaa lääkinnällisen ja muun avun viemiseksi.  

11.6. Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus. 

18.6. *Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta.  

24.6. Opiskelijoiden ja koululaisten tavoittamiseen, tukemiseen ja kouluttamiseen valtakunnallisesti. Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys. 

25.6. Tehilat Yah messiaaniselle seurakunnalle Rishon Le T`Zionissa Israelissa. Tehilat Yah on hyväksytty Laihian srk:n vuosittaiseksi kannatuskohteeksi 

2.7. Medialähetysjärjestö Sanansaattajien mediatyöhön Ukrainassa. 

9.7. *Nuorten perus- ja ammattikoulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Koulutus on avain oman elämän hallintaan. 

16.7. 7. Pakolaisten auttamiseen. Kirkon Ulkomaanapu sr. 

23.7. Inkerin kirkon kriisityöhön. 

30.7. Koulutustyöhön eteläsudanilaisten pakolaisten keskuudessa. Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY). 

6.8. Vammaistyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Jumalan edessä saman arvoisia 

13.8. *Nuorten toimeentulon vahvistamiseen kehitysmaissa. Kirkon Ulkomaanapu sr.  

20.8. Messulaulukirjan valmisteluprosessiin sekä valtakunnalliseen Tuomasyhteisöjen verkostotapaamiseen.   

27.8. *Orpotyöhön Myanmarissa. Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY).  

3.9. Vähemmistökielten raamatunkäännöstyöhön ja Raamattujen jakeluun Kiinassa, Suomen Pipliaseura. 

10.9. *Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä nuorten aikuisten toimintaan.  

17.9. *Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa. Suomen Merimieskirkko.  

24.9. *Rauhan ja vakauden edistämiseen kehittyvissä maissa. Kirkon Ulkomaanapu sr.  

1.10. Opiskelijoiden henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin tukemiseen ja yksinäisyyden estämiseen koronan jälkeisenä aikana. Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto.  

8.10. *Ekumeeninen lähetyspyhä. Kolehti kerätään Evankelisen lähetysyhdistyksen työn tukemiseen lähetystyössä ja kotimaassa. 

15.10. *Ilmasto- ja ympäristötyön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Pidetään huolta yhteisestä maapallosta 

22.10. Kansan Raamattuseuran lapsi- ja perhetyölle, erityisesti Perheen parhaaksi -hankkeeseen, jolla tuetaan parisuhdetta, vanhemmuutta ja lapsen turvallisuuden kokemuksen kasvattamista 

29.10. *Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto.  

4.11. Oman seurakunnan diakoniarahastoon.  

5.11. Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus. 

12.11. *Lapsiperheiden vanhempien tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta.  

19.11. Inkerin kirkon koulutustoimintaan Inkerin kirkon koulutuskeskuksessa 

26.11. *Nuorten vaikuttajaryhmien työn käynnistämiseen ja tukemiseen Lapuan hiippakunnan seurakunnissa. 

3.12. *Lasten hyväksi tehtävään työhön maailmalla Suomen lähetysseuran kautta teemalla Hyvän elämän edellytykset. 

6.12. *Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Kaatuneitten Omaisten Liiton hengelliseen työhön Veteraanivastuu ry:n kautta. 

10.12. *Pipliaseurojen Lukutaitoa Naisille Afrikassa -ohjelmalle Suomen Pipliaseuran kautta 

17.12. *Kristillisen kasvatuksen vahvistamiseksi kodeissa ja seurakunnissa kartoittamalla ja kehittämällä uudenlaisten messuyhteisöjen piirissä löydettyjä toimintamalleja laajempaan käyttöön. Hengen uudistus ry.  

24.12. Evankelioimistyöhön Japanissa. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys.  

24.12. Mediatyö Pohjois-Afrikan ja Etu-Aasian maissa, joissa kristityt vähemmistönä. Medialähetys Sanansaattajat.  

24.12. Medialähetysjärjestö  

25.12. Työlle Ukrainassa ja Ukrainan sodan aiheuttamalle pakolaistyölle Euroopassa. Operaatio Mobilisaatio. 

26.12. *Nigeriassa tehtävän traumaterapian ja koulutuksen tukemiseen Open Doors Finland ry:n kautta.  

31.12. Diakoniatyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Teot kertovat Jumalan rakkaudesta. 

Kirkkoherra Antti Yli-Opas siunaa kolehdin 3.11.2019
Kirkkoherra Antti Yli-Opas siunaa kolehdin 3.11.2019