Kolehdit loppuvuosi 2023

 

 

26.11. *Nuorten vaikuttajaryhmien työn käynnistämiseen ja tukemiseen Lapuan hiippakunnan seurakunnissa. 

3.12. *Lasten hyväksi tehtävään työhön maailmalla Suomen lähetysseuran kautta teemalla Hyvän elämän edellytykset. 

6.12. *Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Kaatuneitten Omaisten Liiton hengelliseen työhön Veteraanivastuu ry:n kautta. 

10.12. *Pipliaseurojen Lukutaitoa Naisille Afrikassa -ohjelmalle Suomen Pipliaseuran kautta 

17.12. *Kristillisen kasvatuksen vahvistamiseksi kodeissa ja seurakunnissa kartoittamalla ja kehittämällä uudenlaisten messuyhteisöjen piirissä löydettyjä toimintamalleja laajempaan käyttöön. Hengen uudistus ry.  

24.12. Evankelioimistyöhön Japanissa. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys.  

24.12. Mediatyö Pohjois-Afrikan ja Etu-Aasian maissa, joissa kristityt vähemmistönä. Medialähetys Sanansaattajat.  

24.12. Medialähetysjärjestö  

25.12. Työlle Ukrainassa ja Ukrainan sodan aiheuttamalle pakolaistyölle Euroopassa. Operaatio Mobilisaatio. 

26.12. *Nigeriassa tehtävän traumaterapian ja koulutuksen tukemiseen Open Doors Finland ry:n kautta.  

31.12. Diakoniatyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Teot kertovat Jumalan rakkaudesta. 

Kirkkoherra Antti Yli-Opas siunaa kolehdin 3.11.2019
Kirkkoherra Antti Yli-Opas siunaa kolehdin 3.11.2019