Kirkkokolehdit vuonna 2024

1.1.2024    Hengen uudistus kirkossamme ry.:n kautta Elinvoimaa yhteisöllisyydestä -hankkeelle.  

6.1.2024    Tansanian raamatunkäännöshankkeelleSuomen Pipliaseuran kautta.Laihian seurakunnan nimikkokohde. 

7.1.2024    Kirkkojen toiminnan ja seurakuntatyön vahvistamiseen ulkomailla Herättäjä-Yhdistyksen kansainvälisen työn kautta.  

14.1.2024    Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus. 

21.1.2024    Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta.

28.1.2024    Sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden eteen tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Olemme kaikki tasa-arvoisia.

4.2.2024    Yhteisvastuukeräykselle. Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2024 teemana on nuorten elämänhallinnan ja mahdollisuuksien edistäminen.

11.2.2024    Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon hätäavun antamiseksi ihmisten ja luonnon aiheuttamien kriisien uhreille. 

14.2.2024    Itä-Pakistanissa tehtävälle lähetystyölle Suomen Lähetysseuran kautta. Laihian seurakunnan nimikkokohde. 

18.2.2024    Juutalaistyöhön Suomen Ev. Lut. Kansanlähetyksen kautta 

25.2.2024    Kouluikäisten parissa tehtävään työhön Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta.  

3.3.2024    Raamattujen ja Uusien testamenttien jakamiseksi veloituksetta koululaisille ja varusmiehille sekä hotelleihin, hoivakoteihin, sairaaloihin ja vankiloihin. Suomessa ja Pakistanissa. Suomen Gideonit ry. 

10.3.2024    Laihian seurakunnan diakoniarahastolle, erilaisiin äkillisiin kriisitilanteisiin joutuneiden auttamiseen. 

17.3.2024    Herättäjä-Yhdistyksen lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön käytettäväksi lasten, nuorten ja opiskelijoiden valtakunnallisten tapahtumien ja leirien järjestämiseen. 

24.3.2024    Seurakuntatyöhön ja teologiseen koulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Evankeliumin sanoma kuuluu kaikille.

25.3.2024    Kristillisen radiotyön hyväksi Radio Dein toimintaan

26.3.2024    Lähetyslentäjien toimintaan

27.3.2024    Raamatun opetuksen järjestämiseen sekä verkkoraamattuopetuksen kehittämiseen ja järjestämiseen valtakunnallisesti Helsingin Raamattukoulusäätiön kautta.

28.3.2024    Arabiankieliseen työhön Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä Medialähetys Sanansaattajat ry:n kautta.

29.3.2024    Kirkon ulkomaanavun katastrofirahastolle sodan uhrien auttamiseen, kohdistetaan kodittomille lapsille Ukrainassa.

31.3.2024    Maailman köyhimpien ihmisten auttamiseksi muun muassa toimeentulomahdollisuuksia parantamalla Kirkon Ulkomaanavun kautta. 

1.4.2024    Naisten hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Naiset toivon tiellä. 

7.4.2024    Tehilat Yah messiaaniselle eli juutalaiskristilliselle seurakunnalle

14.4.2024    Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan Suomen Pipliaseuran kautta. 

21.4.2024     Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus. 

28.4.2024    Taloudellisessa ahdingossa olevien yksittäisten ihmisten ja perheiden auttamiseen Suomessa Kirkon diakoniarahaston kautta. 

5.5.2024    Retriitinohjaajien kouluttamiseen sekä monimuotoisen hengellisen elämän ohjaajakoulutustentoteuttamiseen Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta.

9.5.2024    Erityisesti Isä -toiminnan tukemiseen Kirkkopalvelut ry:n kautta.  

12.5.2024    Mediatyöhön Intiassa Medialähetys Sanansaattajien kautta.

19.5.2024    Lasten ja nuorten koulutuksen tukemiseen kriisitilanteissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. 

26.5.2024    Kolehti hiippakunnallisen lähetysjuhlan järjestelyihin 

2.6.2024    Kansan Raamattuseuran Raamatun matkassa -hankkeelle seurakuntien raamattuopetuksen tukemiseen. 

9.6.2024    Diasporatyölle Kreikassa ja Etu-Aasiassa Lähetysyhdistys Kylväjän kautta.  

16.6.2024    Pohjoisafrikkalaisten maahanmuuttajien parissa tehtävään työhön Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta teemalla Liikkeellä oleva

22.6.2024     Tuemme Sat -7 kristillisiä TV-ohjelmia medialähetysjärjestö Sansansaattajien kautta.

23.6.2024    Suomen Kristilliselle Ylioppilasliitto

30.6.2024    Francistownin kummikoululaisille. Laihian seurakunnan nuorten

7.7.2024    Nuorten perus- ja ammattikoulutukseen kehittyvissä maissa Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Koulutus on avain oman elämän hallintaan.

14.7.2024    Raamatunkäytön edistämiseen Suomen Pipliaseuran kautta.  Suomen

21.7.2024    Luonnononnettomuuksien tai poliittisten levottomuuksien vuoksi kotinsa jättäneiden pakolaisten hyväksi Kirkon Ulkomaanavun kautta. 

28.7.2024    Sambiassa toimivan LTCS (Leca Tedite Community School) koulun hyväksi Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry:n kautta.

4.8.2024    Kolehti lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäisyyn Lasten ja nuorten keskuksen kautta. 

11.8.2024    Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus.                     

18.8.2024    Nuorten toimeentulon vahvistamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta tarjoamalla muun muassa perus-, ammatti- ja yrittäjyyskoulutusta, ammatinvalinnanohjausta sekä tukea työelämään siirtymisessä.

25.8.2024    Taloudellisessa ahdingossa olevien yksittäisten ihmisten ja perheiden auttamiseen Suomessa Kirkon diakoniarahaston kautta.

1.9.2024    Diasporatyöhön persialaisten parissa Saksassa Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) kautta. 

8.9.2024    Kansan Raamattuseuran nuorisotyölle ja opiskelijatyölle valtakunnallisten ja alueellisten tapahtumien toteuttamiseen

15.9.2024    Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa Suomen Merimieskirkon kautta.

22.9.2024    Rauhan ja vakauden edistämiseen väkivallan ja kostonkierteiden katkaisemiseksi kehittyvissä maissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.  

29.9.2024    Lasten, nuorten ja perheiden kristillisen kasvatuksen tukemiseen Lasten ja nuorten keskuksen kautta.  

6.10.2024    Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus. 

13.10.2024    Ekumeeninen lähetyspyhä: Vapaasti kannettava kolehti yhdelle tai useammalla seurakunnan tukemalle lähetysjärjestölle. 

20.10.2024    Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto. 

24.10.2024    Nigeriassa tehtävään traumaterapiaan ja -koulutukseen Open Doors Finland ry:n kautta.

27.10.2024    Kolehti vaikeassa elämäntilanteessa olevien lapsiperheiden tukemiseen Lapuan hiippakunnan alueella.

2.11.2024    Ulkomailla vaikeuksiin joutuneiden suomalaisten auttamiseksi. Suomen Merimieskirkko. 

3.11.2024    Ilmasto- ja ympäristötyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Pidetään huolta yhteisestä maapallostamme. 

10.11.2024     Inkerin kirkon kriisityöhön.

17.11.2024    Raamattutyöhön Intiassa Suomen Pipliaseuran kautta. 

24.11.2024    Kidutuksen uhrien kuntoutukseen Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön kautta.

1.12.2024    Lasten hyväksi tehtävään työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Hyvän elämän edellytykset.

6.12.2024    Sotasukupolven hengellisten tilaisuuksien yhdessä veteraanijärjestöjen kanssa järjestämiseen sekä kohderyhmän henkisen hyvinvoinnin tukemiseen. Tammenlehvän Perinneliitto. 

8.12.2024    Koulutus-, perhe- ja kirkollisen työ hyväksi Virossa ja Venäjällä Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry:n kautta.      

15.12.2024    Koulutustyöhön Indonesiassa Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) ry:n kautta. 

22.12.2024   Slummilasten elämänlaadun parantamiseksi Bangladeshissa Lähetysyhdistys Kylväjän kautta.

24.12.2024   Vammaistyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Jumalan edessä saman arvoisia.                    

25.12.2024   Kisumun kehitysvammaiskoululle Keniassa. Toimintaa tuetaan Suomen luterilaisen evankeliumi yhdistyksen (SLEY:n) kautta                      

26.12.2024    Kirkon Ulkomaanavun kumppanimaiden koulutussektorin pitäjänteiseen kehittämiseen.

29.12.2024    Nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta. 

31.12.2024    Lasten, nuorten ja aikuisten Raamatun tuntemisen, lukemisen ja opetuksen edistämiseen Raamatunlukijain liiton kautta. 

Kirkkoherra Antti Yli-Opas siunaa kolehdin 3.11.2019
Kirkkoherra Antti Yli-Opas siunaa kolehdin 3.11.2019