Kolehdit 2022

 

su 19.6.Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta.

la 25.6. Kidutettujen ja sodan traumatisoimien ihmisten kuntoutukseen. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr.

su 26.6. Kisumun kehitysvammaiskoululle Keniassa Suomen luterilaisen evankeliumi yhdistyksen (SLEY:n) kautta.

su 3.7. Herättäjä-Yhdistyksen lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön käytettäväksi lasten, nuorten ja 
opiskelijoiden valtakunnallisten tapahtumien ja leirien järjestämiseen.

su 10.7. Nuorten perus- ja ammattikoulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta teemalla ’Koulutus on avain oman elämän hallintaan’.

su 17.7. Kansan Raamattuseuran Pietarin katulapsityölle katupartioiden tekemän sosiaalityön ja 
päiväkeskuksessa ja perhekeskuksessa tehtävän työn tukemiseen.

su 24.7. Pyhäkoulutyön vahvistamiseen Viron ev.lut. kirkon seurakunnissa Rauhan Sana ry:n kautta.

su 31.7. Ennaltaehkäisevään nuorten kerhotoimintaan, ohjaamiseen hyvien harrastusten ja opintojen 
pariin Romano Missio ry:n kautta.

su 7.8. Diakoniatyöhön Inkerin kirkossa. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley) r.y.

su 14.8. Ulkomailla vaikeuksiin joutuneiden suomalaisten auttamiseksi. Suomen Merimieskirkko ry.

su 21.8. Toivon sanoman välittämiseen internetissä, erityisesti Bible Toolbox -sivustan kautta. Sley r.y.

su 28.8. Suomen Lähetyslentäjät ry:n hengen pelastavien lentojen tukemiseen kehittyvissä maissa.

su 4.9. Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä nuorten aikuisten toimintaan. 

su 11.9. Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa. Kirkon diakoniarahasto.

su 18.9. Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa. Suomen Merimieskirkko ry.

su 25.9. Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus.

su 2.10. Nimikkolähettimme työn tukemiseen Keski-Aasiassa lähetysyhdistys Kylväjän kautta.

su 9.10. Ekumeeninen lähetyspyhä. Itä-Pakistanissa tehtävään lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta.  

su 16.10. Mekane Yesus -kirkon Jimman koulutuskeskushankeen tukemiseen.  Suomen ev.lut. Kansanlähetys ry.

su 23.10. Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon kautta. 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry.

su 30.10. Köyhyyden vähentämiseen kehittyvissä maissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

la 5.11. Nimikkolähettimme Mikael Tunerin työn tukemiseen Medialähetysjärjestö Sanansaattajien kautta.

su 6.11. Ilmasto- ja ympäristötyön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Pidetään huolta yhteisestä maapallosta.

su 13.11. Lapsiperheiden vanhempien tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta.

su 20.11. Rauhan ja vakauden edistämiseen kehittyvissä maissa. Kirkon Ulkomaanapu.

su 27.11. Pakolaisten auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta.

*su 4.12. Lapuan hiippakunnan yhteistyöhiippakunnan tukemiseen Etiopian Mekane Yesus -kirkossa 

ti 6.12. Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja 
Kaatuneitten Omaisten Liiton hengelliseen työhön Veteraanivastuu ry:n kautta.

su 11.12. Lasten hyväksi tehtävään työhön maailmalla Suomen lähetysseuran kautta teemalla Hyvän 
elämän edellytykset.

su 18.12. Raamatunkäännöstyölle Namibiassa. Suomen Pipliaseura.

la 24.12. Pakolaistaustaisten kristittyjen varustamiseen lähetystyöhön Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta.

su 25.12. Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseksi.

ma 26.12. Nigeriassa tehtävän traumaterapian ja koulutuksen tukemiseen Open Doors Finland ry:n 
kautta.

Kirkkoherra Antti Yli-Opas siunaa kolehdin 3.11.2019
Kirkkoherra Antti Yli-Opas siunaa kolehdin 3.11.2019