Seurakunnan hallinto ja talous

Seurakunnan paikallisen hallinnon muodostavat demokraattisilla, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla joka neljäs vuosi valittavat kirkkovaltuutetut sekä kirkkovaltuuston valitsemat luottamushenkilöt.
Seurakuntien talous perustuu verotuloihin. Seurakunnan jäsenet maksavat kirkollisveroa, joka määräytyy seurakunnan päättämän tuloveroprosentin - Laihialla 1,5 % - mukaan.


Taloustoimisto hoitaa seurakunnan talous- ja hallintoasioita. Taloustoimisto vastaa seurakunnan maksuliikenteestä, laskutuksesta, kirjanpidosta, palkanlaskennasta ja muusta laskentatoimesta, vuokrasopimuksien laatimisesta sekä seurakunnan hallinnosta mm. laatimalla kirkkoneuvoston ja -valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat ja huolehtimalla päätösten toimeenpanosta.

Luottamushenkilöt

Kirkkovaltuusto

Seurakunnan ylin toimielin on kirkkovaltuusto. Se päättää mm. talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä, perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin. Kirkkovaltuuston kokous on julkinen.

Kirkkovaltuuston jäsenet 2015-2018:

Puheenjohtaja:
Lea Ranne

Varapuheenjohtaja:
Tuula Kankaanpää

Jäsenet:
Alasaari Antti, Heikkilä Juha-Matti, Hietanen Helena, Jokipii Annukka, Koski Anne, Koskinen Pekka, Korvola-Mäkinen Kirsi, Laakso Pasi, Mäkinen Heikki, Pohjola Miika, Riippi Paula, Tekoniemi Vilho, Tuomela Sauli, Tuori Anita, Viianen Hannele, Visuri Kaija, Yli-Huita Harri.

 

Tilintarkastus

Säilä Esko, JHT, HT 

 

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto koostuu luottamushenkilöistä, jotka kirkkovaltuusto valitsee kahden vuoden ajaksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja valmistelee asiat kirkkovaltuustolle ja panee päätökset täytäntöön. Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan yleisestä hallinnosta ja on seurakunnan taloudenhoitaja. Neuvosto valitsee suurimman osan seurakunnan viranhaltijoista.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra Marja-Liisa Mäki. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja on Heikki Mäkinen.

 

Jäsenet:
Jokipii Annukka

Koski Anne

Koskinen Pekka

Laakso Pasi

Mäkinen Heikki (vpj.) 

Pohjola Miika

Riippi Paula

Viianen Hannele

Visuri Kaija

 

Varajäsenet:
Kuusisto Taneli

Korvola-Mäkinen Kirsi

Yli-Huita Harri

Halvars Raimo

Salminen Antti

Yli-Härsilä Pauli

Laakso Elina

Tuppi Sirpa

Tuori Anita

 

 

Jumalanpalvelustyön johtokunta

Puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja virkansa puolesta johtokuntaan kuuluu kanttori.

Jäsenet:
Mäki Marja-Liisa (pj)

Ristolainen Johanna

Leppiniemi  Pauli

Myllymäki Mikko

Nurminen Liisa

Ranne Lea

Salo-Somppi Säde

Visuri Kaija

Riippi Paula

Yli-Huita Harri (kirkkoneuvoston edustaja)

Työntekijäjäsenet: 

Kuismanen Päivi

Nykänen Markku

Visser-Keltto Anne

 

Varajäsenet:
Puska Päivi

Riippi Heikki

Siljander Petri

Jaskari Anita

 

Diakoniatyön johtokunta

Jäsenet:
Tuomisto Tuula (pj.)

Hattula Eira

Kalliomäki Matti

Koivuniemi Arvo

Koskela Markku

Kosonen Eija

Latvala Katri

Puska Päivi

Salminen Antti

Salovaara Salme

Sarvela Martti

Viianen Sirpa-Liisa

Koskinen Pekka (kirkkoneuvoston ed.)

Varajäsenet:
Laakso Pasi

Alasaari Miia

Heikkilä Juha-Matti

Kestikevari Tuula

Lähetystyön johtokunta

Jäsenet:
Riippi Paula (pj.)

Allila Leena

Eteläaho Antti

Harri Marja-Liisa

Kallio Suvi

Koivisto Asko

Laiteenmäki Eira

Lehto Pertti T.

Raivio Hilkka

Saarela Mikko

Salo Pirkko

Visuri Erkki

Viianen Hannele (kirkkoneuvoston ed.)

Varajäsenet:
Tuppi Sirpa

Ala-Rantala Helli

Mutala Sakari

Alasaari Antti

Lapsityön johtokunta

Jäsenet:
Jaskari Kati (pj.)

Annila Vesa

Hakala Sara

Hakkarainen Tomi

Korvola-Mäkinen Kirsi

Rahnasto Kimmo

Tuori Anita

Koski Anne (kirkkoneuvoston ed.)

Varajäsenet:
Maijala Olli

Koskinen Pauliina

Riiki Piia

Pikkusaari Marko

 

Nuorisotyön johtokunta

Jäsenet:
Wilamo Hanna (pj.)

Klemetti Pia

Koskinen Pekka

Lehtimäki Juha

Pohjola Miika

Tuppi Sirpa

Riiki Piia

Wilamo Hanna

Mäkinen Heikki (kirkkoneuvoston ed.)

Varajäsenet:
Kannelmaa Sirpa

Alasaari Antti

Kasi-Kangasmaa Marika

Syrjälä Tapani

Laihian kirkon alttaritaulu