Laihian seurakunnan kappalainen Anne Visser-Keltto

Anne Visser-Keltto (s. 1968) Laihian seurakunnan kappalainen on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa 10.4.1995. Hänet on vihitty papiksi Lapualla 1.2.2009.  Visser-Keltto on toiminut Mustasaaren suomalaisessa seurakunnassa seurakuntapastorina vuosina 2009- 2013. Nykyisessä virassaan Laihian seurakunnan kappalaisenä hän on toiminut 14.10.2013 alkaen. Visser-Keltto on työskennellyt myös seurakunnan nuorisotyönohjaajana, uskonnon vanhempana lehtorina. Pappina Visser-Keltto on ollut 12 vuotta. Hän on toiminut myös Laihian seurakunnan vt. ja vs. kirkkoherrana. Visser-Keltto on toiminut lähetystyöntekijänä Etiopiassa vuodet 1997 - 2001.

 

Kysymyksiä ja ehdokkaan vastauksia

1.Kuka olet? Olen Anne Visser-Keltto ja toiminut Laihian seurakunnan kappalaisena viimeiset 7,5 vuotta. Perheemme on asunut täällä 20 vuotta ja viihtynyt hyvin. Ennen pappisvihkimystä olen ollut uskonnonopettajana ja sitä ennen lähetystyössä. Olen toiminut myös vapaaehtoistyössä. Tämä on tuttu ja rakas seurakunta, sekä mukava paikkakunta asua.

2.Keitä kuuluu perheeseesi ja mitä harrastat vapaa-ajallasi? Puoliso ja kolme lasta joista 2 on jo aikuisia. Lisäksi meillä on kissa. Harrastan lukemista, ulkoilua, elokuvia, kesällä puutarhahommia. Talvisin innostun käsitöistä.

3) Missä kohtaa koet olevasi janalla arvokonservatiivi- arvoliberaali? Taidan olla aika konservatiivi.

4) Mikä on suhteesi kirkon herätysliikkeisiin? Meillä Laihialla on sekä vanhempien, että uudempien herätysliikkeiden vaikutusta, joilla on erilaista toimintaa. Pyrin toimimaan niiden kaikkien kanssa hyvässä yhteistyössä. Ehkä tutuin on ns viides herätysliike.

5 )Mitkä ovat vahvuutesi pappina? Entä vahvuutesi kirkkoherrana? Vahvuuteni pappina on sitoutuminen jumalapalveluselämään ja sen kehittämiseen, sekä toimituksiin – kaikkeen jossa voin palvella seurakuntalaisia. Papin työtä teen omalla persoonalla käyttäen omia vahvuuksiani ja kykyjäni toimien evankeliumin asialla. Kokemusta minulle on kertynyt perustyöstä ja omasta vastuualasta. Vastaan tällä hetkellä lähetys-, aikuis-, ja lapsityöstä, sekä aiemmin myös diakoniatyöstä joihin olen perehtynyt. Vahvuuteni kirkkoherrana olisivat hyvät vuorovaikutustaidot, tiedotus, työyhteisön tukeminen, hyvän työilmapiirin tukeminen, sujuva yhteistyö luottamushenkilöiden ja talouspäällikön kanssa. Mielestäni olen helposti lähestyttävissä, kuunteleva ja avoin.

6) Millainen on mielestäsi hyvä työyhteisön johtaja? Entä hyvä kirkkoherra? Mielestäni työyhteisön johtajalla ja kirkkoherralla on paljon samoja piirteitä: Tasapuolisuus, rehellisyys, tilan anto, sekä raamien määrittely. Hän kykenee dialogiseen johtamiseen. Hänen ei tarvitse tehdä työtään yksin, eikä toisaalta tule eristäytyä. Hän saa olla vajavainen, eikä hänen pidä luulla osaavansa kaikkea. Hänen tulee pystyä ottamaan esille vaikeitakin asioita ja ottamaan vastaan kriittistä palautetta.

Kirkkoherran tulee vastata moneen, joten tehtävä on haasteellinen. Tulee olla asiajohtaja hallinnon alalla valvoen kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta, olla työyhteisön johtaja, sekä seurakunnan hengellinen johtaja. Hänen tulee olla luontevasti esillä ja antaa omalta osaltaan seurakunnalle “kasvot”. Hänen tulee olla aito ja rehellinen.

7) Miten ottaisit seurakunnan taloudelliset olosuhteet huomioon kirkkoherrana ilman, että toiminnan ja palvelujen laatu muuttuvat? Pitämällä säännöllisiä palavereja talouspäällikön kanssa. Tulisi olla perillä missä mennään talouden suhteen. Ottaisin näitä asioita esille työyhteisön kokouksissa, jotta yhdessä voitaisiin kartoittaa mahdollisia toimenpiteitä lähitulevaisuutta silmällä pitäen. Toimintasuunnitelman kokoaisin siltä pohjalta ja ottaisin huomioon talouden näkökulmia.

8) Yhteiskunnallisesti vastakkainasettelu ja vihapuhe ovat lisääntyneet eri medioissa. Miten kirkko ja seurakunta voisivat vaikuttaa tilanteeseen? Puhumalla ja toimimalla yhteisvastuullisesti ja tasapainottavasti siinä toimintaympäristössä, jossa tätä havaitaan. Somessa on helppo käydä haukkumaan toista. Vastakkainasettelu johtaa helposti toisen mielipiteen nujertamisyritykseen. Arvostan sanan- ja mielipiteen vapautta, kunhan sitä ei käytetä väärin vihan ja syrjinnän lietsomiseen. Somesivustolla ylläpitäjillä sekä medialla on suuri vastuu. Muistuttaisin siitä raamatunkohdasta, jossa kehotetaan kunnioittamaan toinen toistaan, sekä kehottaisin ajattelemaan asiaa toisen kannalta. Jeesus opetti: “Kaikki mitä tahdotte toisten teille tekevän, tehkää samoin heille.” Kunpa ihmiset muistaisivat tämän. Ehkä vihapuhe vähenisi.

9) Kirkolla on runsaasti metsäomaisuutta, miten linjaisit metsäomaisuuden hoitoa? Metsäomaisuuden hoitoa varten on oma toimikunta, jossa on mukana talouspäällikkö. Metsätoimikunnalla on asiantuntemusta ja metsätaloussuunnitelma, jota noudatetaan. Kirkkoherrana kuuntelisin sitä asiantuntemusta ja sen pohjalta tekisin linjauksia.

10) Mitä sanoisit hänelle, joka pohtii kirkosta eroamista? Keskustelisin hänen kanssaan ja pyytäisin häntä vielä harkitsemaan. Kertoisin miksi kirkko on olemassa: jokaista ihmistä varten. Siinä yhteydessä voisin kertoa Jumalan rakkaudesta, jota Jeesus tuli tänne osoittamaan ja josta muistutetaan eri yhteyksissä, etenkin jumalanpalveluksissa. Kertoisin, että kirkko on rukouksen huone. Kertoisin, että elämän taitekohdissa seurakunta on mukana ja tukena kirkollisten toimitusten kautta. Seurakunta tarjoaa hengellisen kodin, jossa toimitaan lähetystyön hyväksi, järjestetään vapaaehtoisille mielekkäitä tehtäviä, esim kuorotoimintaa. Sieltä voi saada tukea ja apua moneen eri elämäntilanteeseen. Kristillinen lähimmäisenrakkaus ohjaa tätä kaikkea.

Kertoisin, että seurakunta antaa keskusteluapua elämän eri tilanteisiin: muun muassa kriiseihin, parisuhdeongelmiin ja hengellisiin pohdintoihin. Seurakunnasta saa apua taloudelliseen ahdinkoon, sekä henkistä tukea surun kohdatessa. Seurakunnassa tehdään paljon kristillistä kasvatustyötä lasten parissa ja tuetaan vanhempia. On toimintaa lapsille ja nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Toivoisin, että henkilö vakavasti miettisi asiaa, koska pysymällä kirkon jäsenenä hän tukisi kaikkea tätä.

11) Mikä on mottosi? Hyvä ohje, joka minua puhuttelee ja jota pyrin noudattamaan, löytyy Paavalin kirjeestä roomalaisille 12:18 “Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa”.

Seurakunnan päiväkerhon 5-vuotiaat kysyvät:

1) Mikä on lempiruokasi? Itse tehty lasagne, jossa on rapea juustokuori

2) Mitä pelkäät? Jumalan lapsena ei sinänsä kannata pelätä mitään, mutta välillä pelkään vakavaa sairautta.

3) Miksi papilla on tuollaiset (papin) vaatteet?  Valkoinen alba, jota käytetään jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa, viestii armosta ja pelastuksesta. Alban vyö symboloi johdatusta ja viisautta. Alban päälle puetaan stola, eli kapea vyömäinen vaate. Se merkitsee nöyryyttä ja lempeyttä. Messussa pappi laittaa vielä kasukan päälleen, joka viestii Jumalan kaiken ylittävää armoa.

Papille on lisäksi musta juhlapuku. Naispuolisilla papeilla jakku ja hame, tai housut. Jakkuun liittyy “Valonsäde” eli valkoinen kangaskaistale, jonka yläpäässä lähellä olkapäätä on hopeinen risti.

Papin tavalliseen virka-asuun kuuluu musta papinpaita ja pantakaulus eli ns. sokeripala. Se on pieni valkoinen suorakaiteen muotoinen osa, josta tunnistaa papin. Papin vaatetus on määritelty ohjeissa.
Anne Visser-Keltto toimittaa vaalijumalanpalveluksen Laihian kirkossa 2.5.2021.

Tilaisuus on seurattavissa seurakunnan Youtube-kanavan kautta. 

YouTube-video

Kirkkoherran vaalin kymmenen kysymystä, Kyrönmaa-lehti 22.4.2021

  1. Miksi hait Laihian seurakunnan kirkkoherran virkaa?

Haluan katsoa mihin Jumalan johdatus tässä asiassa vie. Johtaminen kiinnostaa. Minulla on siitä kokemusta kun olen toiminut kirkkoherran sijaisena useaan otteeseen. On tullut kokemusta ja tunne siitä, että voin tehdä vastuullisempaakin työtä kirkossa. Haluan antaa kykyni yhteiseen palvelukseen. 

  1. Mitä annettavaa sinulla olisi Laihian seurakunnalle?

Kehittäisin edelleen jumalanpalveluselämää ja muuta toimintaa mikä palvelee laihialaisia. Toimisin avoimesta tuoden esiin monipuolia näkemyksiä eri asioihin kokonaisuudesta käsin. 

Ylläpitäisin yhteyksiä eri tahoihin ja loisin uusia. Olisin evankeliumin asialla siellä, missä väkeä liikkuu.

 

  1. Millainen on unelmiesi seurakunta?

Hengellinen kotipaikka, jossa Jeesus Kristus on keskiössä ja jossa voi kokea olevansa armahdettu. Unelmien seurakunta on yhteisö, jossa rukoillaan, pidetään esillä Raamatun sanaa, huomioidaan seurakuntalaisen kyvyt ja taidot, annetaan mahdollisuuksia vaikuttaa ja toimia. Seurakuntaan voi tulla omana itsenään. Yhteisestä uskosta saa arkeen voimavaroja. Apua tarvitseva saa avun. Unelmien seurakunta pitää evankeliumia esillä täällä lähellä, sekä kaukana lähettäen lähetystyöntekijöitä. Se näkee lasten ja nuorten parissa tehtävän työn merkityksellisenä.

  1. Mikä kirkollinen suuntaus on lähimpänä sinua ja miksi?

Laihialla on herätysliikkeiden vaikutusta. Matkan varrella toiset herätysliikkeet ovat tulleet paremmin tutuksi kuin toiset, minulle esim ns viides herätysliike. En kuitenkaan haluaisi profiloitua mihinkään niistä, vaan pyrkisin toimimaan kaikkien kanssa hyvässä yhteistyössä.

  1. Miten varmistetaan tulevien sukupolvien pysyminen seurakunnan jäseninä?

Vahvistamalla lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä, olemalla ihmisläheinen seurakuntayhteisö.

  1. Miten edistäisit nuorten osallisuutta kirkossa?

Pyrkisin toiminaan niin että nuoret kokisivat seurakunnan olevan hengellinen koti. Antaisin  heille vaikutusmahdollisuuksia toimia, sekä osallisuuden kokemuksia. Tukisin nuorisotyöntekijöitä heidän työssään. Tavoitteena olisi, että nuoren identiteetti kristittynä vahvistuisi, jotta hän kokisi kristillisen uskon olevan kantava voima elämässään.

  1. Miten suhtaudut samaa sukupuolta olevien kirkolliseen vihkimiseen?

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on miehen ja naisen välinen. Se on todettu useasti kirkon omissa kannanotoissa ja asiakirjoissa. On olemassa ohje rukoushetken pitämiseen samaa sukupuolta olevien kanssa. Sen soisi riittävän.

  1. Mitä mieltä olet Laihian kirkkoherran vaalitavasta?

Seurakuntalaisilta olen kuullut toiveita, että haluaisivat itse äänestää. Jos en itse olisi ehdokkaana, haluaisin myös olla äänestämässä. Valittu tapa on nyt ensimmäistä kertaa käytössä täällä.

  1. Mitä haluaisit muuttaa Laihian seurakunnan toiminnassa?

Mitään suuria muutoksia en lähtisi tekemään tässä vaiheessa. Muutospaineita voi tulla eri asioihin liittyen ja niihin tietysti tulee ottaa kantaa.

  1. Millainen on hyvä kirkkoherra?

Tasapainoinen, kuunteleva, joustava, kannustava, diplomaattinen, sitoutunut tehtävänsä hoitoon, vuorovaikutustaitoinen, selkeää viestintää harrastava, työyhteisöä tukeva, sujuvaa yhteistyötä tekevä, helposti lähestyttävissä ja avoin.