Seurakunnan historia:

Laihian seurakunta itsenäistyi yli 400 vuotta sitten. Vuonna 1508 kappeliseurakunta irtautui entisestä emäkirkostaan Isostakyröstä ja Mustasaaresta ja tuli itsenäiseksi seurakunnaksi Syyskuun 15. päivänä Herran vuonna 1576, jolloin Ruotsin kuningas Juhana III antoi asiaa koskevan perustamiskirjan. Se oli samalla valtakirja Laihian ensimmäiselle kirkkoherralle Erik Eskilssonille.

Laihian ensimmäinen kirkko rakennettiin 1500-luvun alkuvuosina ja vihittiin tarkoitukseensa v. 1508. Se ja sitä ympäröivä hautausmaa sijaitsivat ilmeisesti nykyisten pappiloiden ja joen välisellä alueella. Samalle paikalle valmistui toinen kirkko v.1643. Se oli puurakenteinen, korkea- ja jyrkkäkattoinen. Sen eteläpuolisella seinämällä oli kaksi sisäänkäytävää. Kirkon edessä lienee sijainnut kellotapuli, jonka kellot ryöstettiin isovihan aikana, uudet hankittiin Ruotsista, pienempi 1724 ja suurempi 1729.

Kolmannen eli nykyisen kirkon perustuksen ja kivijalan alkuvalmisteluihin ryhdyttiin kaiketi v. 1795. Rakentajana mainitaan raatimies Herman Höckert Vaasasta. Kirkon vihkimisjuhlallisuuksia vietettiin pyhäinpäivänä 1805. Tämän puurakenteisen ristikirkon erikoisuutena ovat paljaat, taidokkaasti veistetyt hirsiseinät. Torniosa on rakennettu nykyiseen muotoonsa vasta 1913. Kirkkoon mahtuu 1200 - 1300 henkeä. Urut ovat Sotkamon Urkurakentajien työtä. Alttaritaulun, Lasaruksen herättäminen on maalannut prof. Lennart Segerstråle v. 1956, jolloin se sijoitettiin paikoilleen laajahkon peruskorjauksen yhteydessä. Edellinen, ristiinaulittua esittävä alttaritaulu on siirretty museo-osaan.

Kirkon edustalla sijaitsee sankarihauta-alue, jonka muistopatsas on Kallervo Kallion työtä. Vapaussodan 1918 muistomerkin on suunnittelut Matti Visanti. Sankarihauta-alueen vieressä on Raivaajapatsas on V. Leppäsen käsialaa.

Seurakunnan muita rakennuksia on virastotalo kappeleineen ja pappilat, jotka rakennettiin v. 1969 - 1970. Kirkonkylän v. 1961 valmistunutta seurakuntataloa laajennettiin v. 1976 ja samana vuonna peruskorjattiin Torstilan seurakuntaloa, josta sittemmin on luovuttu. Leirikeskus Seura-Ranta sijaitsee Oravaisissa. Sen päärakennus valmistui v. 1972 ja sauna- sekä majoitustilat v. 1980. Meijerinkiinteistö hankittiin v. 1988 ja se peruskorjattiin seurakunnan käyttöön v. 1991. Uusi kirkkoherranvirasto ja harrastetilat valmistuivat syksyllä 2010. Seurakuntatalo tullaan purkamaan ja sen tilalle rakennetaan uusi lähivuosina.

Laihian seurakunta kuuluu Lapuan hiippakuntaan ja Isonkyrön rovastikuntaan. Sen pinta-alaksi tuli 512 km² Jurvan erottua itsenäiseksi seurakunnaksi v.1863. Seurakunnan läsnäoleva jäsenmäärä 1.6.2016 oli 6958 henkeä. Herätysliikkeillä on vilkasta toimintaa. Pääasiassa evankelisuus, herännäisyys ja ns viides herätysliike.

20 työntekijää ja suuri vapaaehtoisten joukko sekä toimitilat antavat mahdollisuuden monitahoiseen ja vireään seurakuntatoimintaan.