Seurakunnan hallinto ja talous

Seurakunnan paikallisen hallinnon muodostavat demokraattisilla, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla joka neljäs vuosi valittavat kirkkovaltuutetut sekä kirkkovaltuuston valitsemat luottamushenkilöt.
Seurakuntien talous perustuu verotuloihin. Seurakunnan jäsenet maksavat kirkollisveroa, joka määräytyy seurakunnan päättämän tuloveroprosentin - Laihialla 1,5 % - mukaan.


Taloustoimisto hoitaa seurakunnan talous- ja hallintoasioita. Taloustoimisto vastaa seurakunnan maksuliikenteestä, laskutuksesta, kirjanpidosta, palkanlaskennasta ja muusta laskentatoimesta, vuokrasopimuksien laatimisesta sekä seurakunnan hallinnosta mm. laatimalla kirkkoneuvoston ja -valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat ja huolehtimalla päätösten toimeenpanosta.

Luottamushenkilöt


Kirkkovaltuusto

Seurakunnan ylin toimielin on kirkkovaltuusto. Se päättää mm. talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä, perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin. Kirkkovaltuuston kokous on julkinen.

Kirkkovaltuuston jäsenet 2021 - 2022

Puheenjohtaja:
Annukka Jokipii

Varapuheenjohtaja:
Lea Ranne

Jäsenet:

Alasaari Antti

Jokipii Annukka

Kivioja Jorma                  

Koski Anne

Koskinen Pekka

Luoma Elina

Mäkinen Heikki

Pajanen Markku                                      

Ranne Lea                         

Riippi Paula                                             

Tekoniemi Vilho

Tuomela Sauli                   

Tuori Anita

Trofast Kukka

Tyynelä-Haapamäki Johanna

Vettenranta Marja              

Visuri Kaija

Yli-Huita Harri

Ylihärsilä Pauli

 

Tilintarkastus vuosille 2019 - 2022

KPMG Oy, Ab Säilä Esko, JHT, HT 

 

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto koostuu luottamushenkilöistä, jotka kirkkovaltuusto valitsee kahden vuoden ajaksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja valmistelee asiat kirkkovaltuustolle ja panee päätökset täytäntöön. Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan yleisestä hallinnosta ja on seurakunnan taloudenhoitaja. Neuvosto valitsee suurimman osan seurakunnan viranhaltijoista.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta vt. kirkkoherra Antti Yli-Opas. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimii Pekka Koskinen.

 

Varsinainen jäsen ja henkilökohtainen varajäsen suluissa

Tyynelä-Haapamäki Johanna (Tuula Kankaanpää)

Riippi Paula (Vettenranta Marja)

Tuori Anita (Viianen Hannele)

Visuri Kaija (Trofast Kukka)

Ylihärsilä Pauli (Pohjola Miika)

Alasaari Antti (Luoma Elina)

Yli-Huita Harri (Koskinen Pauliina)

Mäkinen Heikki (Salminen Antti)

 

 

Jumalanpalvelustyön johtokunta

Puheenjohtajana toimii Hanna Wilamo ja virkansa puolesta johtokuntaan kuuluu kanttori ja kirkkoherra.

Jäsenet:
Hanna Wilamo (pj)

Ristolainen Johanna

Leppiniemi  Pauli

Yli-Opas Antti

Kuusisto Taneli

Ranne Lea

Visuri Kaija

Yli-Huita Harri 

Ylihärsilä Pauli

Työntekijäjäsenet: 

Kuismanen Päivi

Nykänen Markku

Visser-Keltto Anne

 

Varajäsenet:
Tyynelä-Haapamäki Johanna

Riippi Heikki

Somppi Juha

Koski Anne

 

Diakoniatyön johtokunta

Jäsenet:
Kiviaho-Leinonen Anna-Liisa (pj.)

Latvala Katri

Hattula Eira

Kosonen Eija

Koskinen Pekka

Saarela Tuula

Friman Petri

Koskela Markku

Kinnari Kari

Kallio Suvi

Kauppinen Seppo

Viianen Sirpa-Liisa

 

Varajäsenet:
Koskinen Pauliina

Kuusisto Irma

Klemetti Mika

Halvars Raimo

Lähetystyön johtokunta

Jäsenet:
Riippi Paula (pj.)

Viianen Hannele

Allila Leena

Visuri Erkki

Niemi Markku

Salo Pirkko

Lämpsä Ritva

Pajanen Markku

Visser Kees

Puska Päivi

Lehto Pertti T.

Rintala Vuokko

 

Varajäsenet:
Leppiniemi Anna-Liisa

Trofast Kukka

Visser David

Ylihärsilä Pauli

Lapsityön johtokunta

Jäsenet:
Trofast Kukka (pj.)

Knuutti Mari-Johanna

Mäkelä Timo H

Koski Anne

Koskinen Pauliina

Alasaari Antti

Maijala Olli

 

Varajäsenet:
Rinta-Rahko Sanna

Tekoniemi Mikko

Kannelmaa Sirpa

Hautanen Jaakko

 

Nuorisotyön johtokunta

Jäsenet:
Kannelmaa Sirpa (pj.)

Luoma Elina

Hakkarainen Tomi

Pohjola Miika

Knuutti Mari-Johanna

Visuri Piia

Kallio Juha

 

Varajäsenet:
Laakso Pasi

Tuori Anita

Klemetti Pia

Friman Petri

Laihian kirkon alttaritaulu