Kirkon Ulkomaanavun työ on kansainvälistä diakoniaa. Periaatteenamme on tehdä työtä siellä, missä avuntarve on suurin ja missä muut eivät auta.

Ulkomaanavun yhteyshenkilö Laihian seurakunnassa on diakoni Anna-Liisa Kiviaho-Leinonen, jolla on ajankohtaista tietoa Kirkon Ulkomaanavun meneillään olevista hankkeista ja tapahtumista sekä erilaista aineistoa Ulkomaanavun työstä. Yhteyshenkilöön voi olla yhteydessä, kun haluat tarkempaa tietoa oman seurakunnan kansainvälisestä diakoniasta.

Kaikki seurakunnan työntekijät ja seurakuntalaiset ja vapaaehtoiset voivat olla mukana tekemässä pieniä arjen ihmeitä kehitysmaiden ihmisille. Yhdessä muutamme maailmaa tukemalla kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lähimmäisiämme. Tule mukaan työhömme!

Tilaa tästä klikkaamalla  toisenlainen lahja ja tue Kirkon Ulkomaanavun työtä

YouTube-video
YouTube-video

Haluatko yhteyshenkilöksi?

Seurakunnan jäsen voi toimia Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilönä.

Jos Kirkon Ulkomaanavun työn tukeminen ja tempausten sekä keräysten

järjestäminen kiinnostaa, ota yhteyttä diakoniatyöntekijöihin!

Saat aina ajankohtaista tietoa Kirkon Ulkomaanavun työstä!