Rippikoulu

Rippikoulu on seurakunnan kasteopetusta, ja sen tavoitteena on auttaa nuorta kasvamaan siinä uskossa, johon hänet on kastettu. Rippikoulu tarjoaa mahdollisuus pohtia nuoren elämää, esittää kysymyksiä, ihmetellä, tulla kuulluksi. Seurakunta kutsuu kasteen saaneet 8.-luokkalaiset mukaan rippikouluun. Myös nuori, joka ei kuulu kirkkoon tai jota ei ole lapsena kastettu, on lämpimästi tervetullut tutustumaan kristilliseen uskoon.

Rippikoulu kestää noin puoli vuotta ja koostuu erilaisista rippikouluryhmän tapaamisista ja nuoren itsenäisestä tutustumisesta kotiseurakuntaan. Merkittävä osa rippikoulua on tietenkin intensiivijakso eli rippileiri. Kesäisin rippileirit pidetään seurakunnan leirikeskuksessa Seura-Rannassa Oravaisissa, talvella rippikoulun pitopaikka vaihtelee.

Kehitysvammaisille järjestetään oma rippikoulu yhteistyössä rovastikunnan ja Eskoon pappien kanssa seuraavan kerran vuonna 2021. Lisätietoja voi kysyä papit@eskoo.fi .

Rippikoulu huipentuu suureen juhlaan eli konfirmaatioon, jossa nuori yhdessä seurakunnan kanssa tunnustaa uskonsa kolmiyhteiseen Jumalaan. Konfirmaatiossa myös rukoillaan nuoren ja hänen perheensä puolesta.

Rippikouluinfo lähetetään koteihin. Kirjeessä kerrotaan miten ja milloin rippikouluun ilmoittaudutaan, vaihtoehdoista suorittaa rippikoulu ja mitä rippikoulu tarkoittaa.

 

Milloin rippikouluun?

Useimmin rippikoulu käydään Suomessa sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun käy vuosittain noin 84 % (2013) nuorta.

Jos lapsi on mennyt 6-vuotiaana kouluun, vanhempi voi anoa kirkkoneuvostolta lapselleen mahdollisuutta käydä rippikoulu 14-vuotiaana eli samaan aikaan luokkakavereiden kanssa. Yhtä hyvin rippikoulun voi käydä vuotta myöhemmin. Nuori voi käydä rippikoulun myös ilman leiriä erityisen painavista syistä. Tällöin siitä tulee hyvissä ajoin sopia rippikoulupastorin kanssa.

Kirkkoon kuulumaton nuori voi vanhempien luvalla ilmoittautua rippikouluun. Vanhempien luvalla nuori voi myös liittyä kirkkoon rippikoulun aikana. Kirkkoon liittyvä nuori kastetaan, ellei häntä ole aiemmin kastettu. Tämän jälkeen hänet voidaan konfirmoida.

Rippikoulun voi käydä myös aikuisena. Aikuisrippikoulun sopimisesta ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon tai pappiin

Mitä rippikoulu sisältää?

Rippikoulun laajuus on 80 tuntia. Siihen sisältyy useimmiten leirijakso, joka on tavallisesti noin viikon mittainen. Rippikoululainen tutustuu ja osallistuu tätä ennen seurakunnan jumalanpalveluksiin, toimintaan ja erilaisiin tapahtumiin.

Samalla hän tutustuu myös seurakunnan työntekijöihin ja työntekijät tutustuvat häneen. Seurakunnan tilat ja kokoontumispaikat tulevat tutuiksi.