Sinä olet turvassa 

 

Elämä ei aina kohtele kauniisti.  

Se saattaa heittää eteemme valtavia haasteita, pettymyksiä ja suruja.  

Tulee tilanteita, kun emme tiedä miten toimia, mihin suuntaan kulkea.  

Tulevaisuus saattaa näyttää epävarmalta, jopa synkältä. Pelko voi vallata mielen.  

Tällaisina hetkinä olen ainakin itse joskus ollut tilanteessa, missä uskoni on horjunut. Olen epäillyt ja kyseenalaistanut. Miksi hyvä Jumala sallii tämän kaiken tapahtuvaksi?  

 
Näinä hetkinä eräs virsi on koskettanut ja tuonut lohtua suuresti.  

Virressä 928 lauletaan;  

“Siis älä pelkää, vaikket näekään. 
Purjehdit kohti toivon satamaa. 
Ja kerran vielä häntä tunnustat. 
Ei vaadi hän, vaan aina rakastaa. 
 
Nyt tietä käyt, yö kerran kirkastuu. 
Helmasta Herran tähdet kohoaa. 
Siis älä pelkää vaikket näekään, 
purjehdit kohti toivon satamaa.” 

 

Tämä virsi on muistuttanut siitä, että epäilyksistä ja kyseenalaistamistani huolimatta Jumala jaksa rakastaa. Olen saanut muistutuksen siitä, että jossain kohtaa pimeys vaihtuu valoon.  

Ja aina niin on käynytkin. Jokaisen vastoinkäymisen jälkeen valonsäteet ovat löytäneet takaisin.  

Jaksa siis uskoa ja luottaa siihen, että elämäsi on suuremmissa käsissä. 

 

Sinä olet turvassa. 
 
 

Johanna Seijari, lastenohjaaja