Uutislistaukseen

Nuo­ri­so­työno­h­ja­a­jaksi Laihian seurakuntaan

23.12.2018 17.02

Laihian seurakunta etsii positiivista, yhteistyökykyistä ja monitaitoista nuorisotyöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Tehtävään kuuluu varhaisnuoriso-, nuoriso-, ja rippikoulutyötä laaja-alaisesti. 

Hakijalla tulee olla piispainkokouksen (13.9.2005) päätöksen mukainen tutkinto, joka antaa kelpoisuuden kirkon nuorisotyönohjaajaksi. Virka täytetään 1.4.2019 alkaen kuuden kuukauden koeajalla. Palkkaus määräytyy KirVesTes:in mukaisesti. Viran sisältöä ollaan uudistamassa. 

Virkaan valitun tulee olla Suomen ev. lut. kirkon jäsen ja hänen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista sekä rikosrekisteriote.  

Hakemus tulee lähettää 31.1.2019 mennessä os. Laihian seurakunta, Laihiantie 29, 66400 LAIHIA tai sähköpostilla laihian.seurakunta@evl.fi merkinnällä “Hakemus nuorisotyönohjaajaksi”. Hakuaikaa jatketaan tarvittaessa.  Kyselyihin vastaavat kirkkoherra Marja-Liisa Mäki puh.044 477 7775 ja kappalainen Anne Visser-Keltto 044 477 7776.