Uutislistaukseen

Nuorisotyönohjaajan virka

28.5.2019 14.43

Hakijalla tulee olla kirkkohallituksen päätöksen mukainen tutkinto (Kirkon säädöskokoelma nro 124, 2 §:n mukainen tutkinto / sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi AMK tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi AMK), tai vastaava aiempi tutkinto, joka antaa kelpoisuuden kirkon nuorisotyönohjaajaksi. 

Virka täytetään 1.7.2019 alkaen, tai sopimuksen mukaan kuuden kuukauden koeajalla. Palkkaus määräytyy KirVesTes:in mukaisesti. Viran työnkuvaa ollaan uudistamassa.  

Virkaan valitun tulee olla Suomen ev. lut. kirkon jäsen ja hänen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista sekä rikosrekisteriote. 

Hakemus ja videoesittely (3-5 min) tulee lähettää 17.6.2019 mennessä os. Laihian seurakunta, Laihiantie 29, 66400 Laihia tai sähköpostilla laihian.seurakunta@evl.fi merkinnällä “Hakemus nuorisotyönohjaajaksi”. Haastattelut ovat 19.6. Kyselyihin vastaavat kasvatuksesta vastaava srk-pastori Päivi Kuismanen puh.044 477 7779 ja kasvatuksen lähiesimies Paula Atila puh. 044 477 7778.