Uutislistaukseen

Laihian seurakunta Vauvasta vaariin seurakunnan jäsenenä

Laihian seurakunnan strategia nyt kommentoitavana

9.4.2021 10.01

Laihian seurakunnan strategia 2022 - 2026        Luonnos 30.3.2021

Perustehtävä 

Kirkon perustehtävä eli missio on edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana. Tämä on kirkon olemassaolon perimmäinen syy. Perustehtävä ohjaa kaikkea kirkon elämää ja toimintaa. Sen tulisi olla myös jokaisen kirkon jäsenen tapa elää. Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Pelastavan evankeliumin julistus, osallisuus, yhteisvastuu, heikoimpien puolesta puhuminen, sielunhoito, tasa-arvosta ja ihmisarvosta huolehtiminen sekä luomakunnan eheyden vaaliminen kuuluvat yhteen.

Arvot

Kirkon yhteiset arvot ovat perinteiset kristilliset hyveet: Usko, toivo ja rakkaus (1 Kor 13:3). Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan. Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä. Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla. Näiden arvojen tulee ohjata seurakunnan arjen toimintaa ja päätöksentekoa.

Strategiset valinnat:

1. Laihian seurakunnassa toteutetaan kirkkohallituksen ja hiippakuntien ohjaamaa Polku -toimintamallia paikallisesti soveltaen. Lapsella ja nuorella on oma elämänpolkunsa vauvasta aikuiseksi – se on henkilökohtainen ja yksilöllinen. Polkukokonaissuunnitelma ohjaa koko seurakuntaa toimimaan niin, että lapsi, nuori ja aikuinen voi elää kristittynä seurakunnan yhteydessä, itselleen tyypillisillä tavoilla. Näin luodaan edellytykset nuorisotyön kehittämiselle ja seurakuntayhteyden säilymiselle myös ikävuosina 12-18. Isoskoulutuksen rinnalle kehitetään nuorille vaihtoehtoisia tapoja toimia yhdessä ja löytää oma ryhmä.

2. Hengellisen kasvun mahdollistamista ja rukousta käytetään lähtökohtana myös aikuisten toiminnassa. Tämä voi toteutua monin eri tavoin esimerkiksi perinteisen kokoontumisen, nettiryhmien, vertaistoiminnan, vapaaehtoisuuden ja osallisuuden vahvistamisen välityksellä. Seurakunta tuottaa materiaalia ja luo mahdollisuuksia, jotka tukevat hengellistä elämää myös omassa arjessa ja kotona.

3. Seurakunnassa viestitään monipuolisesti toimintamuodoista, jotka ovat jo olemassa ja joiden tunnettuus on ollut heikko.

4. Seurakunnassa otetaan erityisesti huomioon elämän muutosvaiheet, joissa yhteisön ja työntekijöiden tuki on tarpeen. Tämä tehtävä on kaikkien seurakuntalaisten yhteinen. Tällöin esimerkiksi muuttaneet, eronneet, lesket ja eläköityneet huomioidaan seurakunnan viestinnässä ja toiminnassa.

5. Toimintaa ja viestintää suunnataan myös niille, joille ei ole aiemmin tarjottu osallisuuden ja toiminnan mahdollisuuksia. Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi yksin asuvat ja lapsettomat pariskunnat.

6. Seurakuntana suuntaudumme tulevaisuuteen. Missionaarisuutta eli lähetystehtävää toteutetaan oman seurakunnan alueesta alkaen. Toiminnassa ja siitä viestinnässä on mukana vastuu ympäristöstä, ilmastosta ja koko luomakunnasta.

7. Yhteistyöllä rovastikunnan ja naapuriseurakuntien kanssa luodaan uusia mahdollisuuksia. Yhteistyötä kunnan ja paikallisten toimijoiden kanssa kehitetään edelleen.

8. Ajanmukaistetaan mielikuvia seurakunnasta ja kirkosta. Kokeillaan rohkeasti ja maltilla uutta. Ylläpidetään niitä perinteitä, jotka ovat edelleen toimivia ja rakentavat yhteisöä. Laihian seurakunta