Hautajaiset

Jokainen tänne maailmaan syntynyt myös kerran nukkuu pois. Juuri ilmaus “nukkuu pois” on puhutteleva ja kristillisen uskomme mukainen. Kuolema ei ole päätepiste. Se on kaksoispiste: se merkitsee ajallisen elämän päättymistä, mutta sitä seuraa iankaikkisuus. Iankaikkisuus ei ala kuolemassa. Iankaikkisuus alkaa Jeesuksen Kristuksen tuntemisesta. Pääsemme Taivaaseen Jumalan luokse vain Hänen armostaan, vain Jeesuksen Kristuksen tähden.  

Läheisen ja rakkaan ihmisen poismeno koskettaa syvälle. Elämään tulevat kaipaus, ikävä ja suru. Ei ole tietä surun yli tai ohi; on tie surun läpi. Tällä tiellä koemme raskaan surun muuttuvan vähitellen muistoiksi ja hiljaiseksi kaipaukseksi. Tällä tiellä tarvitsemme hiljaisuutta mutta myös mahdollisuutta puhua toisten kanssa. Ja tarvitsemme elämän Antajan, iankaikkisen Jumalan läsnäoloa.

Vaikka läheisen kuolema pysäyttää meidät ja vie meidät surun maailmaan, joudumme samaan aikaan hoitamaan monia käytännön asioita ja tekemään erilaisia valintoja. Surun keskellä tärkeää on ystävien ja läheisten tuki. Seurakunnan työntekijät ovat apuna ja tukena, kun suunnitellaan hautajaisia ja hoidetaan hautajaisiin liittyviä käytännön järjestelyissä. Työntekijöiltä saat myös keskusteluapua surun keskellä. 

Otamme osaa suruusi ja toivotamme sinulle voimia ja siunausta kaipauksessasi.

"Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta - enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan." (Joh. 14:1-2)

Sanomakellot

Sanomakellojen soitosta sovitaan seurakuntatoimistossa. Soitolla ilmoitetaan seurakunnalle sen jäsenen kuolemasta ja kehotetaan seurakuntalaisia rukoukseen. Kelloja soitetaan, kun vainaja tuodaan talvihautaan odottamaan siunausta, tai jos hänet tuodaan suoraan kirkkoon siunattavaksi. Ensin soitetaan niin sanotut ikäkellot, miehelle isolla kellolla ja naiselle pienellä. Kellolla ilmaistaan vainajan ikä: täydet kymmenet vuodet soitetaan 10 sekunnin ja yksikkövuodet viiden sekunnin välein. Ikäkellojen jälkeen soitetaan sielunkellot molemmilla kelloilla 12-15minuutin ajan.

Oikeus hautaan siunaamiseen ja vainajan tahto

Jokaisella kirkon jäsenellä on oikeus tulla siunatuksi hautaan. Tämä oikeus kuuluu hänelle, vaikka kirkkoon kuulumattomat omaiset eivät tahtoisikaan siunausta.  Kirkkoon kuuluvat vainajat siunataan kristillisen tavan mukaan.

Myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata, jos omaiset sitä pyytävät. Siunausta ei toimiteta, jos vainaja on eläessään ilmaissut, ettei hän halua kristillistä hautausta.

Jos vainaja tuhkataan, siunaus tapahtuu ennen tuhkaamista. Jos tuhka sijoitetaan normaaliin hautaan, hautaus voi tapahtua kaikkina vuodenaikoina. Tuhkan luovuttamisesta omaisille sovitaan krematorion kanssa.

Hautapaikka

Hautaus voi olla arkku- tai tuhkahautaus. Vanhaan hautaan haudattaessa pitää olla suostumus kaikilta, joilla on oikeus kyseiseen hautapaikkaan.  Samaan hautapaikkaan voidaan haudata aikaisintaan, kun on kulunut 20 vuotta edellisen vainajan hautaamisesta. Tähän vaikuttaa hautausmaan maan laatu.

Omaiset voivat tuoda haudalle havuja ennen siunauspäivää sopimuksen mukaan. Hautakumpu peitetään havuilla haudan peittämisen jälkeen. Hautapaikkaan liittyvät asiat ja sopimus haudan hoidosta tehdään seurakuntatoimistossa.

Siunaustilaisuus kirkossa

Vainajan hautaan siunaaminen on osa kirkon jumalanpalveluselämää. Siinä rukoillaan omaisille lohdutusta ja voimaa, vainajalle iankaikkista elämää Kristuksen tähden ja seurakuntalaisille viisautta käyttää oikein jäljellä oleva aika.

Kirkollinen hautaan siunaaminen on luottamusta Jumalan rakkauteen ja ylösnousemuksen todellisuuteen, johon kristitty on liitetty kasteen sakramentissa. Jokainen seurakunnan jäsen siunataan hautaan viimeiselle matkalleen.

Laihialla hautaan siunaaminen eli siunaustilaisuus toimitetaan seurakuntatalon salissa ja haluttaessa kirkossa. Siunauksen toimittaminen on mahdollista omaisten niin toivoessa myös hautausmaalla.  Tilaisuuteen voi pyytää tuttua pappia, vaikka hän olisikin toisesta seurakunnasta. Tilaisuuden kesto vaihtelee.

Arkku kannetaan jalkopää edellä talvihaudasta saliin, käännetään alttarin edessä ja lasketaan sen edessä olevalle matolle. Ennen siunaustilaisuuden alkamista soitetaan kirkon kelloja noin seitsemän minuutin ajan. Hautaan siunaamisen voi poikkeustapauksissa toimittaa muunkin kristillisen kirkon pappi, mikäli se perustuu vainajan selvästi ilmaisemaan tahtoon ja siitä sovitaan seurakunnan kirkkoherran kanssa.

Papin kanssa tavataan ja keskustellaan ennen hautajaisia ja sovitaan tarkemmin siunaustilaisuuden kulusta ja käytännön asioista. Keskustelussa voi kertoa papille asioita, jotka siunauspuheessa ja -tilaisuudessa toivotaan otettavan huomioon.

Siunaustilaisuuden musiikista sovitaan kanttorin kanssa. Siinä voi olla virsiä, urkumusiikkia ja muuta soitin- tai laulumusiikkia.

Siunaustilaisuuden kulku:

 • Urkusoittoa
 • Alkusiunaus ja johdantosanat
 • (Synnintunnustus ja synninpäästö)
 • Raamatunluku
 • (Uskontunnustus)
 • Siunaussanat
 • (Virsi tai muuta musiikkia)
 • Isä meidän
 • Herran siunaus
 • Virsi tai muuta musiikkia
 • Surusoitto

Suluissa olevat voivat jäädä pois. Mikäli vainaja tuhkataan, arkku voi jäädä kirkkoon omaisten poistuessa.

 

Kun muutama kuukausi on kulunut...

Sururyhmä on tarkoitettu Sinulle, joka olet menettänyt hiljattain läheisesi. Ryhmässä käydään papin ja diakoniatyöntekijän johdattelemina läpi menetystä ja sen aiheuttamia tunteita sekä etsitään yhdessä selviytymiskeinoja. Sururyhmässä voit saada vertaistukea ja lohdutusta. Ryhmässä on noin 3-8 henkilöä ja se kokoontuu 5 kertaa. Jokaisella kerralla olisi hyvä olla mukana. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Läheisen menetyksestä on hyvä olla kulunut vähintään 3 kuukautta ja enintään 2 vuotta. Välittömästi menetyksen jälkeen apua voi saada yksityisesti srk:n työntekijöiltä, terveydenhuollosta tai kriisiryhmältä. Ryhmä alkaa elokuussa ja toinen keväällä. Ryhmään ilmoittaudutaan seurakunnan diakoniatyöntekijöille.

Uurnalehto
Uurnalehto
Läheiseni muistolle- muistomerkki muualle haudatuille

Kirkko antaa apua elämän kriiseihin. Apua saa sekä käytännöllisten asioiden hoidossa että henkisessä selviämisessä.

Suru, kriisi

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta. 

Kuoleman jälkeen on toivoa

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Älä jää yksin vaikeiden tunteiden kanssa, vaan hae itsellesi ja läheisillesi keskusteluapua. Keskusteluapua ammatti-ihmisten kanssa saat oman kuntasi kriisipalveluiden kautta. Myös seurakunnan työntekijät ovat valmiita kuuntelemaan ja keskustelemaan kanssasi.

Itsemurhan tehneen läheiset kohtaavat vaikeita kysymyksiä

Lapsen kuoleman suuressa surussa ei tarvitse selvitä yksin. Läheisten lisäksi sekä kotikunta että kirkko auttavat.

Lapsen kuoleman surussa ei tarvitse selvitä yksin