Seurakunnan hallinto ja talous

Seurakunnan paikallisen hallinnon muodostavat demokraattisilla, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla joka neljäs vuosi valittavat kirkkovaltuutetut sekä kirkkovaltuuston valitsemat luottamushenkilöt.
Seurakuntien talous perustuu verotuloihin. Seurakunnan jäsenet maksavat kirkollisveroa, joka määräytyy seurakunnan päättämän tuloveroprosentin - Laihialla 1,5 % - mukaan.


Taloustoimisto hoitaa seurakunnan talous- ja hallintoasioita. Taloustoimisto vastaa seurakunnan maksuliikenteestä, laskutuksesta, kirjanpidosta, palkanlaskennasta ja muusta laskentatoimesta, vuokrasopimuksien laatimisesta sekä seurakunnan hallinnosta mm. laatimalla kirkkoneuvoston ja -valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat ja huolehtimalla päätösten toimeenpanosta.