Talouspäällikön viransijaisuus

Talouspäällikkö muodostaa yhdessä kirkkoherran kanssa seurakunnan johtajaparin. Talouspäällikön tehtäviin kuuluvat taloushallinnon tehtävät mukaan lukien talousarvion ja tilinpäätöksen laadinta yhdessä toimistonhoitajan kanssa. Talouspäällikkö vastaa seurakunnan kiinteistöistä, hautausmaista sekä seurakunnan metsäomaisuuden hoidosta. Talouspäällikkö toimii seurakunnan työsuojelupäällikkönä. Talouspäällikkö toimii taloustoimiston, seurakuntatoimiston, hautausmaanhoitajan sekä kiinteistö- ja keittiöhenkilökunnan esimiehenä. Talouspäällikkö toimii hallinnon kokousten sihteerinä sekä vastuualueiden asioidensa valmistelijana ja esittelijänä.

Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto tai soveltuva opistoasteinen tutkinto. Lisäksi viranhaltijalla tulee olla riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen ja seurakunnan hallintoon. Työssä vaaditaan paineensietokykyä, itsenäistä ja ennakoivaa työskentelyotetta sekä isojen kokonaisuuksien hallintaa. Virkaan valittavan on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Palkkaus KirVesTesin J20 hinnoitteluryhmän mukaisesti. Viransijaisuuteen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote. Viransijaisuudessa noudatetaan koeaikaa. Haastattelut toteutetaan 22.7.2021.

Viransijaisuus ajoittuu ajalle 11.8.2021 – 29.6.2022. Sijaisuuden jatko on mahdollinen.

Hakemukset todistusjäljennöksineen ja liitteineen sekä tiedot suosittelijoista 17.7.2021 klo 16 mennessä sähköpostilla osoitteeseen eija-maria.tuomela@evl.fi.  Lisätietoihin vastaa talouspäällikkö Eija-Maria Tuomela p. 044 477 7784.

Keltainen kukkoleivos
Kukkoleivos
Kirkkopiha, Sankarihautausmaa