Seurakunnassa on ryhdytty tarkistamaan hautojen hallinta-aikoja kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti keväällä 2018

Mitä hallinta-ajalla tarkoitetaan?

Haudan hallinta-aika on 25 tai 50 vuotta. Kun hautaan haudataan vainaja, niin hallinta-aikaa jatketaan seurakunnan toimesta siten, että hallinta-ajaksi saadaan täydet 25 vuotta. Haudoilla tulee hallinta-ajan jatkaminen jossain vaiheessa ajankohtaiseksi.

Hautaustoimilaki (1.1.2004) velvoittaa seurakuntia seuraamaan hallinta-aikoja.

Miten saan hallinta-ajan päättymisestä tiedon?

Seurakunnan tiedottaessa päättyneestä hallinta-ajasta, hautaoikeuden haltijan yhteydenotto seurakuntaan ja asiasta sopiminen riittää. Tiedottaminen tehdään kirjeellä, jos osoitetiedot ovat saatavilla, muutoin tiedote asetetaan haudalle. Tiedote asetetaan haudalle myös silloin, jos seurakunnan lähettämä kirje palautuu takaisin tai siihen ei vastata. Kirje palautuu, jos osoitteenmuutosta ei ole ilmoitettu tai vastaanottaja on kuollut, eikä uutta haudan haltijaa ole ilmoitettu. Seurakunnan hautarekisteriin ei kaikissa tapauksissa ole merkitty henkilötunnusta, jolla omaisen yhteystiedot voitaisiin etsiä. Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista, vaan haudasta voi halutessaan myös luopua. Tällöin hautaoikeuden haltijat allekirjoittavat erillisen kaavakkeen, jolla hauta ja mahdollisesti myös hautakivi luovutetaan seurakunnalle.

Hallinta-ajan jatko on 20 vuotta, ja tästä ei peritä maksua. Asiasta sopiminen riittää.

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

Hautaus ja hautapaikka

Hautausmaa
Hautausmaa

Seurakunnassa tullaan toteuttamaan hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely

                     Hautojen hoidosta

Kirkkolain mukaisesti haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi. (KL 17:5 Haudan hoito). Hoitamattomia hautoja seurataan ja kartoitetaan. Hoitamattomilla haudoilla on vaikutuksensa hautausmaan yleisilmeeseen.

Milloin hauta on hoitamaton?

Hoitamattomuutta kuvaa: vaarallinen kallistuskulma muistomerkissä, rikkaruohojen levittyminen sekä yleinen hoitamattomuus (esim. teksti ei näy, kivi sammaleen peitossa).

Laihian seurakunnan hautausmaat tullaan kartoittamaan hoitamattomien hautojen osalta vuosien 2021 ja 2022 aikana. Ensimmäisen kerran kartoitus tullaan tekemään loppukesällä 2021. Tämän jälkeen kirkkoneuvoston käsittelyn tuloksena annetaan yksilöity kunnostuskehotus haudoille, joiden todetaan olevan kunnostuksen tarpeessa.  

 

Hautaoikeuden haltijalle annetaan vuosi aikaa haudan kunnostamiseen hautaoikeuden menettämisen uhalla. Hautaoikeus säilyy, mikäli hautaoikeuden haltija kunnostaa haudan. Kunnostuskehotus lähetetään hautaoikeuden haltijalle kirjeenä, mikäli osoitetiedot ovat ajantasaiset. Kehotus julkaistaan lisäksi haudalle asetettavalla tiedotteella, mikäli hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa.

 

Vuoden kuluttua yhteinen kirkkoneuvosto voi päättää hautaoikeuden menetetyksi niiltä hautaoikeuden haltijoilta, jotka kehotuksesta huolimatta eivät ole kunnostaneet hautaa.