Seurakunnan hallinto ja talous

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi. 

Seurakuntien talous perustuu verotuloihin. Seurakunnan jäsenet maksavat kirkollisveroa, joka määräytyy seurakunnan päättämän tuloveroprosentin - Laihialla 1,5 % - mukaan.
Taloustoimisto hoitaa seurakunnan talous- ja hallintoasioita. Taloustoimisto vastaa seurakunnan maksuliikenteestä, laskutuksesta, kirjanpidosta, palkanlaskennasta ja muusta laskentatoimesta, vuokrasopimuksien laatimisesta sekä seurakunnan hallinnosta mm. laatimalla kirkkoneuvoston ja -valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat ja huolehtimalla päätösten toimeenpanosta.

Ota yhteyttä

Kirkkoherra
Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Viestintäpalvelut
Laihiantie 29
66400 Laihia

Virkavapaalla ajalla 5.5.-31.10.2023. Sijaisena Anne Visser-Keltto, puh 044 477 7775

Talouspäällikkö
Hallinto- ja talouspalvelut Kiinteistöpalvelut Henkilöstöpalvelut Tietohallintopalvelut
Laihiantie 29
66400 Laihia

Virkavapaalla 11.4 .2023 alkaen noin vuoden. Sijaisena Hannele Halonen puh 044 477 7784