Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä avioliitolle pyydetään siunausta. Vihittävät jättävät yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon. Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille. Liitto ei ole kiinni vain ihmisistä, vaan Jumala siunaa yhteistä elämää. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen. 

Kun suunnittelet häitä, ota yhteyttä seurakuntatoimistoon. Sieltä voit varata kirkon, papin ja kanttorin sekä tilata esteiden tutkinnan - esteettömyystodistus tarvitaan, että vihkiminen voidaan toimittaa. Vihkipari tapaa etukäteen vihkipapin, jonka kanssa keskustellaan parisuhteesta, avioliiton merkityksestä, sekä sovitaan vihkimiseen liittyvistä yksityiskohdista. Vihkijään voi ottaa yhteyttä myöhemminkin ja varmistaa asioita.

Vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa, kodissa tai muualla sen mukaan kuin vihittävät vihkijän kanssa sopivat. Kirkollisen vihkimisen ydinsisältö on sama - olipa sen ympärille rakennettu juhla pieni tai iso. Kirkollinen vihkiminen voidaan järjestää hyvin yksinkertaisesti. Vähimmillään riittää kun paikalla on pappi, vihkipari ja kaksi todistajaa, joiden nimet merkitään vihkimisilmoitukseen. 

Sekä papin toimittama vihkiminen, tai avioliiton siunaaminen kirkollisessa tilassa on parille maksuton. Koristelut, esim erilaiset kukkakoristukset, ovat sen sijaan kunkin vihkiparin itse hankittava. Tilavarauksia tehdessä on muistettava ottaa huomioon koristeiden kiinnittämiseen ja purkamiseen kuluva aika. Mikäli seurakunnan tiloissa järjestetään tarjoilua, peritään tilavuokra ja emännän palkat ym. kulut.

Vihkitoimituksen musiikin valinnassa otetaan huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Kanttori vastaa toimituksen musiikista. Jos vihkiparilla ei ole omia toivomuksia, voi kanttori omalla asiantuntemuksellaan suositella toimitukseen musiikin. Musiikkivaihtoehtoja löydät tämän sivun kautta

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus.
Mutta suurin niistä on rakkaus. 
1 Kor. 13:13 


Kirkon kuvapankki. Kuvaaja: Antero Harju

 

 

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Kirkkohäihin liittyy tapakulttuuria, joka ei ole varsinaisesti osa vihkimisen kulkua. Näitä ovat myös tapa saattaa morsian sulhasen luo ja suudelma aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen. Monet muutkin tavoista ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa hääperinteessä.

Häätavat kirkossa

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa, koska siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Avioliiton siunaaminen

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä.

Kirkon perheneuvonta auttaa maksutta