Avioliittoon vihkimisessä pyydetään Jumalan siunausta

Kirkossa tapahtuva avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta.  Avioliiton solmimisessa vihittävät sitoutuvat toisiinsa julkisesti ja liitto saa yhteiskunnallisen vahvistuksen. Avioliitto voidaan solmia joko kirkollisesti tai siviiliviranomaisen edessä.

Avioliitto on miehen ja naisen välinen ainutlaatuinen ihmissuhde. Avioliitto antaa pohjan tasavertaisen perheyhteyden rakentumiselle ja ihmisen kasvulle läheisimmissä ihmissuhteissaan. Lasten turvallisin kasvuympäristö on perheessä, jossa vanhemmat tahtovat elää arkipäivää toinen toistaan tukien ja sitoutuneina vanhemmuuteen.

Kun suunnittelet häitä, ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Sieltä voit varata kirkon, papin ja kanttorin sekä tilata esteiden tutkinnan - esteettömyystodistus tarvitaan, että vihkiminen voidaan toimittaa.

Vihkipaikka

Vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa, kodissa tai muualla sen mukaan kuin vihittävät vihkijän kanssa sopivat. Kirkollisen vihkimisen ydinsisältö on sama - olipa sen ympärille rakennettu juhla pieni tai iso.

Kirkollinen vihkiminen voidaan järjestää hyvin yksinkertaisesti. Vähimmillään riittää kun paikalla on pappi, vihkipari ja kaksi todistajaa, joiden nimet merkitään vihkimisilmoitukseen. Jos vihittävät toivovat, vihkiminen voidaan toimittaa seurakunnan tiloissa niinkin, että todistajina ovat vain seurakunnan työntekijät.

Sekä papin toimittama vihkiminen, tai avioliiton siunaaminen kirkollisessa tilassa on parille maksuton. Koristelut, esim erilaiset kukkakoristukset, ovat sen sijaan kunkin vihkiparin itse hankittava. Tilavarauksia tehdessä on muistettava ottaa huomioon koristeiden kiinnittämiseen ja purkamiseen kuluva aika. Mikäli seurakunnan tiloissa järjestetään tarjoilua, peritään tilavuokra ja emännän palkat ym. kulut.

Kirkkoon voi tutustua esimerkiksi ”kävely”-harjoituksen yhteydessä, mikäli sellaista toivotaan.

Sukunimen valinta

Kihlakumppanit valitsevat esteiden tutkinnan yhteydessä sukunimen. Molemmat voivat pitää tähänastisen sukunimensä, mutta on tavallista, että nainen ottaa miehensä sukunimen. Toisinkin päin voi olla. Mahdollista on myös se, että nainen ottaa oman sukunimensä jatkoksi miehensä sukunimen. Nimikäytännöistä saa lisää tietoa kirkkoherranvirastosta.

On huomattava, että valittu sukunimi tulee myös yhteisten lasten sukunimeksi. Ennen vihkimistä vihkijälle ilmoitetaan mitä pariskunta on valinnut käytettäväksi.

Ruusuportti
Vihkisormukset
Vihkisormukset

Vihkijän tapaaminen

Vihkipappi ja vihittävät sopivat tapaamisen etukäteen. Tapaamisessa keskustellaan parisuhteesta, avioliiton merkityksestä, sekä sovitaan vihkimiseen liittyvistä yksityiskohdista. Vihkijään voi ottaa yhteyttä myöhemminkin ja varmistaa asioita.

Musiikin valinta

Vihkitoimituksen musiikin valinnassa otetaan huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Kanttori vastaa toimituksen musiikista. Jos vihkiparilla ei ole omia toivomuksia, voi kanttori omalla asiantuntemuksellaan suositella toimitukseen musiikin. Musiikkilinkkejä löydät tämän sivun kautta.

Avioliiton siunaaminen

Maistraatissa solmittu siviiliavioliitto voidaan siunata kirkollisesti mikäli molemmat tai toinen puolisoista kuuluu kirkkoon. Lisätietoja toimituksen järjestelystä saa seurakunnasta.

Kirkon varaaminen

Seurakuntien kirkkojen ja muiden tilojen varaukset tehdään kirkkoherranvirastossa (06) 4777700