Kodin siunaaminen

Koti on ihmiselle tärkein elämänpiiri. Kotona meillä jokaisella on tarve ja oikeus elää turvassa omana itsenämme. Kodin siunaus on vanha kristillinen tapa, joka kantaa meitä elämän muutosten keskellä.

Uudelle kodille voi halutessaan pyytää siunausta. Siunaaminen voidaan toimittaa erillisenä tilaisuutena, jolloin noudatetaan kodin siunaamisen kaavaa tai toisen toimituksen yhteydessä (kotikaste tai –vihkiminen) soveltuvin osin.

Kodin siunaamisessa kiitetään kodista ja pyydetään siunausta kaikille kodissa asuville ja siellä vieraileville. Tilaisuutena se on hyvä tapa vahvistaa perheen keskinäistä yhteyttä toinen toiseensa ja iloita yhdessä ystävien kanssa uudesta kodista.

Kodin siunaaminen

Virsi esim 471

  1. säk. ”Hyvä Jumala, kiitän kodista, omaisista, perheestämme. Sinulta on elämämme. Kaikki rakkaani ovat lahjaasi.”
  2. säk.”Herra, opeta, että kotona kuuntelemme toisiamme, iloitsemme onnestamme, emme riitele, turhaan kiistele.”
  3. säk. ”Anna voimia oikein toimia. Silloin meillä jokaisella kotona on hyvä olla eikä minua mikään pelota.”
  4.  säk. ”Suojaa kotia, meitä kaikkia. Pyydän, Herra, viisautta, ystävyyttä, rakkautta. Anna yhdessä meidän pysyä.”

Johdanto

Psalmi: "Minun turvani on Herra, minun kotini on Korkeimman suojassa." Ps. 91:9

Raamatunlukua Room. 12:10–18

"Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa. Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.

Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa."

Puhe

Siunaaminen (Koti siunataan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Olkoon koti paikka, jossa kysytään ja seurataan Jumalan tahtoa. Vallitkoon kodin asukkaiden sydämissä Kristuksen rakkaus.)

Rukous: (Kodin omistaja voi rukoilla) ”Hyvä Jumala. Me kiitämme sinua kodista, jonka olemme saaneet. Kiitämme siitä, että meillä on paikka, jossa saamme elää, tehdä työtä, levätä ja olla hiljaa. Ole sinä kotimme Herra. Suojele meitä hyvyydelläsi, niin että voisimme tuntea turvaa ja rauhaa ja saada voimia tehtäviimme. Luo, Herra, kotiimme perusta, joka kestää koettelemuksissa. Tee meistä sovun rakentajia. Auta meitä löytämään tapoja, jotka vaalivat uskon perintöä sukupolvesta toiseen. Anna kotimme pysyä avoinna kaikille, jotka lähetät luoksemme. Tätä pyydämme Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.”

Isä meidän -rukous

Herran Siunaus

Loppuvirsi esim 499

Omenapuu
Omenapuu
kukkakimppu maljakossa