Ristiäiset eli kastejuhla

Kaste on Jumalan lahja, joka kantaa läpi koko elämän. Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Kasteessa ihmisestä tulee kotiseurakuntansa jäsen ja Jumalan lapsi. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kastekäsky (Matt. 28:18-20).

Monesti kastetilaisuus on erillinen tilaisuus, mutta se voi olla myös julkisempi, koko seurakunnan juhla. Kaste voidaan tällöin toimittaa normaalin jumalanpalveluksen yhteydessä ns kastemessuna.

Kastetilaisuus voidaan pitää Laihian kirkossa, perheen kodissa, seurakuntatalolla tai muussa sopivassa paikassa. Kastepäivä on tavallisimmin lauantai tai sunnuntai, mutta periaatteessa kaikki muutkin päivät käyvät.

Kastetta nimitetään myös ristiäisiksi. Tällä viitataan siihen, että kasteen yhteydessä ristinmerkin tekemisen kautta kastettava liitetään Kristukseen ja samalla kaikkien kristittyjen joukkoon. Lapsikasteen yhteydessä monesti julkistetaan lapsen nimi.

Ristiäisten ajankohdan, paikan ja papin voitte varata seurakuntatoimistosta. Kastetilaisuuden järjestäminen seurakunnan tiloissa on maksutonta Laihian seurakunnan jäsenille, mutta mikäli tilaisuudessa järjestetään kahvitus, peritään tilavuokra ja emännän palkka. Seurakunnalta voi myös lainata lapselle tarvittaessa kastepuvun.

 


Laihian kirkon kastemalja.

 

Laihin kirkon alttari
Laihian kirkon alttari

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä