Ristiäiset eli kastejuhla

Kaste on Jumalan lahja, joka kantaa läpi koko elämän. Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Kasteessa ihmisestä tulee kotiseurakuntansa jäsen ja Jumalan lapsi. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kastekäsky (Matt. 28:18-20).

Kastetilaisuus voidaan pitää Laihian kirkossa, perheen kodissa, Meijerillä tai muussa sopivassa paikassa. Kastepäivä on tavallisimmin lauantai tai sunnuntai, mutta periaatteessa kaikki muutkin päivät käyvät.

Monesti kastetilaisuus on erillinen tilaisuus, mutta se voi olla myös julkisempi, koko seurakunnan juhla. Kaste voidaan tällöin toimittaa normaalin jumalanpalveluksen yhteydessä ns kastemessuna.

Kastetta nimitetään myös ristiäisiksi. Tällä viitataan siihen, että kasteen yhteydessä ristinmerkin tekemisen kautta kastettava liitetään Kristukseen ja samalla kaikkien kristittyjen joukkoon. Lapsikasteen yhteydessä monesti julkistetaan lapsen nimi.

Ristiäisten ajankohdan, paikan ja papin voitte varata kirkkoherranvirastosta. Kastetilaisuuden järjestäminen seurakunnan tiloissa on maksutonta Laihian seurakunnan jäsenille, mutta mikäli tilaisuudessa järjestetään kahvitus, peritään tilavuokra ja emännän palkka. Seurakunnalta voi myös lainata lapselle tarvittaessa kastepuvun.

Lapsen kaste

Vanhemmat saavat kotiinsa rekisteröinti-ilmoituksen, joka on väestörekisterin lomake. Siihen vanhemmat merkitsevät lapsen tiedot. Pappi ottaa yhteyttä perheeseen saatuaan tiedon kastepäivästä ja sopii vanhempien kanssa tapaamisen, eli kastekeskustelun. Siinä keskustellaan kasteen merkityksestä, sovitaan kastejuhlan käytännön kulusta ja käydään läpi rekisteröimislomake, sekä kuullaan kummien henkilötiedot. Kummeja on oltava vähintään kaksi ja heidän tulee olla kirkon jäseniä, rippikoulun käyneitä.

Kastetilaisuudessa pappi antaa kastekynttilän, kastetodistuksen ja pienen kirjasen. Kummeille annetaan kummitodistukset. Seuraavan viikon sunnuntaina kastetun ja hänen perheensä puolesta rukoillaan jumalanpalveluksessa, ellei sitä ole erikseen kielletty. Kastettua perheineen sekä kummeja ja isovanhempia kutsutaan mukaan jumalanpalvelukseen.

Aikuisen kaste

Aikuisena on mahdollista liittyä kirkon jäseneksi kasteen kautta. Aikuisille kastettaville järjestetään aikuisrippikoulu joko pienryhmämuodossa tai yksityisesti, ellei rippikoulua ole käyty. Rippikoulun käytyään kastettava aikuinen sopii papin kanssa kastepäivän ja ajan. Ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

Kastetilaisuus voidaan pitää Laihian kirkossa, kodissa, seurakuntatalossa tai muussa sopivassa paikassa. Kastepäivä on tavallisimmin lauantai tai sunnuntai, mutta periaatteessa kaikki muutkin päivät käyvät. Tilaisuus voi olla yksityinen tai julkinen. Se voidaan toimittaa normaalin jumalanpalveluksen yhteydessä ns kastemessuna. Myös aikuisena kastettavalla tulee olla kaksi kummia. Hän voi olla kyvä kristitty ystävä, kastettavan esirukoilija. Kastepukuna käytetään seurakunnan albaa.

 

Kastetoimituksen sisältö

Kastetilaisuudessa vanhempien lisäksi kummeilla, isovanhemmilla, kastettavan sisaruksilla ja muilla kastejuhlassa läsnä olevilla on mahdollisuus osallistua aktiivisesti toimitukseen soveltuvin osin.

Toimituksen kulku on seuraava:

 • Virsi
 • Alkusiunaus
 • Johdantosanat
 • (Psalmi)
 • Kysymykset tai kehotus (kysymys lapsen nimestä, kastamisesta ja kristillisestä kasvatuksesta)
 • Ristinmerkki
 • Rukous lapsen puolesta
 • Raamatunluku (Mark.10:13-16, Lasten evankeliumi, tai muita kohtia)
 • Papin puhe
 • (Virsi tai muuta sopivaa musiikkia)
 • Kastekäsky (Matt.28:18-20)
 • Uskontunnustus (seurakunta seisoo)
 • Kaste (kastamiseen liittyy lapsen siunaaminen kättenpäällepanemisella, seurakunta seisoo)
 • Kastekynttilän sytytys
 • (Virsi tai muuta sopivaa musiikkia)
 • Yhteinen esirukous
 • Isä meidän
 • Siunaus
 • Virsi
Kastemalja
Laihian kirkon kastemalja