Tule mukaan toteuttamaan jumalanpalveluksia!

Laihian seurakunnassa toimii seurakuntalaisten muodostamia jumalanpalvelusryhmiä, jotka palvelevat eri tehtävissä jumalanpalveluksissa. Tehtäviä on monenlaisia: toiset ovat ovilla kättelemässä kirkkoon tulijat, on tekstien ja esirukouksen lukua, kolehdinkantoa, musiikissa avustamista, visualisointia, lasten huomioiminen, kirkkokahvitusta jne. Joka ryhmällä on nimetty vetäjä, joka on suunnitteluvaiheessa yhteydessä seurakunnan työntekijöihin.

Jumalanpalvelusryhmäläisenä saat kenties uuden näkökulman, ja ehkä se alkaa puhutella uudella, erilaisella tavalla! Pääset myös vaikuttamaan jumalanpalveluksen sisältöön ja toteutukseen ja sitä kautta seurakunnan toimintaan. Lähde mukaan ryhmäläiseksi tai vetäjäksi!

Muutamia seurakuntalaisia on mukana myös ehtoollisavustajina. Ehtoollisenjakoluvan myöntää kirkkoherra tehtävään perehdytyksen jälkeen. Mikäli tämä tehtävä tai jumalanpalvelusryhmässä toimiminen kiinnostaa, ole yhteydessä kirkkoherraan.

tekstinlukija
Tekstinlukija
Kolehdinkeruu
Kolehdinkeruu

Jumalanpalvelusryhmien tavoite ja toiminta-ajatus

Tavoitteena on jumalanpalvelusryhmien avulla saada seurakuntalaisia mukaan jumalanpalveluksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä kasvattaa kiinnostusta jumalanpalvelusta kohtaan. Tavoitteena viime kädessä on yhteisöllisyyden kokemuksen toteutuminen, tuntu "Jumalan kansan yhteisestä juhlasta".

Periaatteena on, että seurakuntalaiset toimittavat jumalanpalveluksen yhdessä työntekijöiden kanssa. Kyse on yhteisvastuusta, kuten koko seurakunnan toiminnassa. Kaikki tehtävät jumalanpalveluksessa ovat tärkeitä. Toisaalta arvokasta ja lupa ja oikeus on vain olla kirkon penkissä.

Ryhmien määrä ja koko

Ryhmiä on nyt n 10. Niissä on jäseniä 5-10. Jos perustat uuden ryhmän, siinä olisi hyvä olla  vähintään 5 henkilöä. 1-2 jäsentä voivat olla lapsia.

Ryhmänjohtaja

Ryhmänjohtaja on samalla ryhmän vetäjä ja yhteyshenkilö työntekijöihin päin. Ryhmänjohtajia pyydetään tehtävään henkilökohtaisesti tai suunnittelukokouksissa. Heitä pyydetään sitoutumaan tehtävään vähintään vuodeksi. Ryhmänjohtajan tehtävänä on koota ryhmä, huolehtia tehtävien jaosta ja pitää yhteyttä jumalanpalveluksesta vastaavaan pappiin ja kanttoriin. Ryhmän tehtävien määrä on moninainen, ja ne toteutuvat ryhmien jäsenten mahdollisuuksien mukaan.

Lapset jumalanpalveluksessa

Jokaisen ryhmän työskentelyyn olisi tärkeä saada mukaan lapsia tai lapsia. Kyse on edustuksellisesta osallisuudesta ja ennen kaikkea jumalanpalveluskasvatuksesta.

Jumalanpalvelusryhmän lapsijäsenten tehtäviä:

  • olla ovilla kättelemässä
  • soittaa suntion opastuksella kirkonkelloja
  • lukea raamatuntekstien esittelytekstin
  • lukea lasten osuuden esirukouksessa
  • kerätä kolehtia
  • avustaa musiikissa
  • sammuttaa kynttilöitä jumalanpalveluksen päätyttyä
  • jne.

Ota yhteyttä

Kirkkoherra
Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Viestintäpalvelut
Laihiantie 29
66400 Laihia