Kolehdit 2021 keväällä:

 

Tammikuu

pe 1.1. Herättäjä-Yhdistyksen työhön kotimaassa työikäisten ja seniori-ikäisten henkisen ja hengellisen tuen sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Herättäjä-Yhdistys ry. 

su 3.1. 2. Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallituksen kautta 

*ke 6.1. Loppiainen. seurakuntatyöhön Suomen Lähetysseuran kautta 

su 10.1. Evankelisen lähetysyhdistyksen työn tukemiseen kotimaassa sekä Virossa ja Venäjällä tehtävään lähetystyöhön. ELY ry

su 17.1. Psykotraumatologian keskuksen (ent. Kidutettujen kuntoutuskeskus) työn tukemiseen. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö 

*su 24.1. Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta. 

su 31.1. Inkerin kirkon diakoniatyöhön Venäjällä. Inkerin evankelis-luterilainen kirkko. 

 

Helmikuu

*su 7.2. Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Ikäihmiset kriisin keskellä. Kirkkopalvelut ry. 

*su 14.2. Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon/ katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseksi. 

ke 17.2. Tuhkakeskiviikko. Jos vietetään, kolehti kerätään oman seurakunnan nimikkoläheteille. 

*su 21.2. Maahanmuuttajatyöhön ulkomailla. Suomen evankelisluterilaisen Kansanlähetys ry. 

su 28.2. Kansan Raamattuseuran koulutuspalveluille, erityisesti seurakuntia ja seurakuntalaisia varustavan ja rohkaisevan "Kotipaikkakuntamme parhaaksi" -hankkeen toteuttamiseksi. Painopisteenä on koronakriisin aiheuttamien erilaisten ongelmien korjaaminen "Kotipaikkakuntamme parhaaksi" - hankkeen avulla. Kansan Raamattuseuran Säätiö 

 

Maaliskuu

*su 7.3. Satelliittitelevisiotyön tukemiseen Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa Medialähetys Sanansaattajien kautta. 

su 14.3. Inkerin kirkon vankilatyöhön.

*su 21.3. Herättäjä-Yhdistyksen lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön käytettäväksi lasten, nuorten ja opiskelijoiden valtakunnallisien tapahtumien ja leirien järjestämiseen. 

*su 28.3. Köyhyyden vähentämiseen kehitysmaissa. Kirkon Ulkomaanapu 

ma 29.3. Lasten, nuorten ja aikuisten Raamatun tuntemuksen, lukemisen ja opetuksen edistämiseen raamatunlukumateriaalien sekä muun raamattutyön kautta. Raamatunlukijain Liitto ry 

ti 30.3. Uusheräyksen Keskusliitto ry:n lapsi- ja nuorisotyöhön, julistus- ja sielunhoitotyöhön, sosiaaliseen työhön sekä lähetystyön tekemiseen Suomessa ja ulkomailla. 

ke 31.3. Seurakuntiemme musiikkityön tukemiseen Suomen Kirkkomusiikkiliiton kautta. 

 

Huhtikuu 

to 1.4. Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä seurakuntien ruokapankkitoiminnan turvaaminen ja tehostaminen. Kirkkopalvelut ry. 

pe 2.4. Evankelioivien monimediaohjelmien tuottamiseen Medialähetys Sanansaattajien kautta. 

la 3.4. Open doors -järjestölle vainottujen kristittyjen auttamistyöhön eri maissa.

su 4.4. Jeesuksen pelastustyö kuuluu kaikille -kolehti haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ja lasten hyväksi tehtävään työhön. 

ma 5.4. Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä seurakuntien ruokapankkitoiminnan turvaaminen ja tehostaminen. Kirkkopalvelut ry 

*su 11.4. Nuorten toimeentulon vahvistamiseen kehitysmaissa. Kirkon Ulkomaanapu. 

su 18.4. Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan (Etiopia, Kenia, Malawi, Namibia ja Tansania) 13 vähemmistökielellä. Ohjelmasta hyötyvät naiset ja koulunkäyntinsä keskeyttäneet tytöt. 

su 25.4. Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus 

 

Toukokuu 

su 2.5. Kuurojen koulujen tukemiseksi Afrikassa- Eritreassa Asmaran ja Kerenin kuurojenkoulujen tukemiseen. Kuurojen Lähetys r.y. 

*su 9.5. Kristillisen spirituaaliteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien kanssa. Hiljaisuuden Ystävät. 

to 13.5. Helatorstai, Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin, hoivakoteihin ja sairaaloihin Suomessa ja Nepalissa. Suomen Gideonit. 

su 16.5. Tavoittamattomien tavoittamiseen Etiopiassa Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta. 

*su 23.5. Evankeliumin sanoma kuuluu kaikille -kolehti evankelioimistyöhön ja teologiseen koulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta 

*su 30.5. Seurakuntaelämän kehittämiseen Hengen uudistus kirkossamme ry:n kautta, mm. kirkon tulevaisuutta luotaavan teologisen hankkeen kehittämiseksi. 

 

Kirkkoherra Antti Yli-Opas siunaa kolehdin 3.11.2019
Kirkkoherra Antti Yli-Opas siunaa kolehdin 3.11.2019