Rakkauden kaksoiskäsky

Ensi sunnuntain aiheena kirkossamme on Rakkauden kaksoiskäsky. ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi… Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Mark.12:30-31). Nämä Raamatun sanat ovat meille monille tuttuja, jo rippikoulussa opetettua asiaa. Ne ovat Jeesuksen sanoja, Hänen vastauksensa eräälle lainopettajalle, joka kysyi tärkeintä käskyä. Ne ovat tärkeitä sanoja myös tämän ajan ihmiselle, elämän tarkoitusta ja mielekkyyttä etsivälle.

Sunnuntain Vanhan Testamentin lukukappale puhuu samasta asiasta. ”Kuulkaa, israelilaiset! Herra, teidän Jumalanne, ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne ja että tarkoin noudatatte hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan. Kun tämän teette, te menestytte.” (5. Moos. 10: 12-13). Jumala antoi israelilaisille Mooseksen kautta kymmenen käskyn lain.

Uuden testamentin toinen lukukappale on: ”Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti.” (1. Joh. 2: 15-17)

Nämä tekstit muistuttavat meitä Jumalan olemassa olosta, Hänen valtakunnastaan ja tahdostaan, ja samoin toisen ihmisen arvokkuudesta ja toimimisesta hänen hyväkseen. Jumala on itse ensin rakastanut meitä, antanut meille paljon ajallista hyvää ja vielä oman Poikansa meidän syntien sovitukseksi, että Häneen turvautuen saisimme kerran iankaikkisen elämän ja rauhan. Sitä sovitusta tarvitsemme, koska meistä ei ole täyttämään Jumalan tahtoa ja lakia täydellisesti. Jumalan hyvyys ja rakkaus meitä kohtaan saa kuitenkin aikaan sen, että pystymme toimimaan myös toistemme parhaaksi, rakastamaan lähimmäistämme. Jumalan rakkaus synnyttää meissä rakkautta.

”Pois auta teiltä turhilta, autuuden tielle ojenna ja saata viimein taivaaseen, iloosi iankaikkiseen.”

-          Virsi 401, säkeistö 5

 

 

Arja Heikfolk

Diakoniatyöntekijä