Kun on turva Jumalassa

Turva tai turvallisuus on mielestäni erittäin tärkeä ja kaunis sana. Mitä se tuo sinulle mieleen? Minulle sana tarkoittaa suojaa ja varjelusta, vapautta, rauhaa ja rakkautta. Nykyään monen ihmisen mielessä on kuitenkin sanan kielteiset muodot: turvaton ja turvattomuus. Useat elävät turvattomassa ympäristössä, toimeentulo on epävarmaa, pelot, huolet ja ahdistus painavat monen mieltä. Maailman epävakaa tilanne saa pohtimaan onko turvaa enää olemassa? Pitäisikö tuo sanan kokonaan poistaa sanavarastosta? Mistä sinä saat lohdutusta kun maailman murheet ahdistavat?

Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus rukoili opetuslastensa ja koko maailman puolesta, että Isä pitäisi heistä huolen niin kuin hän oli pitänyt. Jeesus suojeli ja varjeli kuten hyvän paimenen kuuluukin. Vaikka Jeesuksen itse oli aika poistua tästä maailmasta, se ei tarkoittanut että maailman tarvitsisi loppua, tai jäädä ilman suojaa. Rukous oli tarkoitettu lohduksi ja iloksi, voimaksi jatkaa ja viedä sanaa eteenpäin. Se oli myös lupaus: Minä olen teidän kanssanne…Tuo sama rukous koskettaa myös meitä tässä ajassa. Me saamme iloita ja luottaa hyvän paimenen huolenpitoon.

Vielä evääksi matkalle haluan jakaa sinulle virren 397 sanat jotka ovat soineet mielessäni jo useiden päivien ajan: Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa kuin on tähti taivahalla, lintuemon siiven alla.

 

 Henriikka Leppämäki, vs. nuorisotyönohjaaja