Tärkein asia

Usko Jeesukseen Kristukseen meidän Herraamme on elämän kallein asia. Jokainen ihminen tarvitsee elämälleen kantavan perustan. Uskon varaan rakennettu perusta kestää. Se antaa meille voimaa elämän karikkojen keskellä. Myrskytuulikaan ei kaada meitä, silloin kun me turvaamme Jumalaan kaikissa asioissamme. Jokainen meistä joutuu elämässä joskus vaikealle paikalle ja silloin on hyvä kun saa jättää asiansa Jumalan haltuun ja uskoa, että hän kantaa eteenpäin.

Uskon varaan rakennettu elämä sisältää myös kestäviä arvoja: rakkaus, lempeys, nöyryys, toisen kunnioittaminen ja auttaminen ovat asioita, joita yhteiskunnassa voisi esiintyä enemmän. Jokainen hyvä teko, jonka me teemme on osoitus siitä, että Jumala on vaikuttanut sisällämme ja saanut meissä aikaan lähimmäisenrakkautta toisia ihmisiä kohtaan.

Etsikäämme siis omaa uskontietämme, niin että voimme saada osaksemme sen aarteen joka meille on luvattuna taivaissa.

Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan” Matt. 6:33.

Marja-Liisa Mäki, kirkkoherra

Usko on luottamusta

Kristinuskon Jumala on elämän Jumala, Luoja, joka on antanut elämän kaikelle olemassa olevalle. Myös oma elämämme on Luojan lahjaa.

Raamatun mukaan Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Ihmisten elämässä Jumala on läsnä myös uskoa, toivoa ja rakkautta luovan, eläväksi tekevän hengen kautta.

Kristillisessä kirkossa jumalanpalvelus, rukous ja ehtoollinen ovat tapoja ylläpitää yhteyttä sekä Jumalaan että muihin ihmisiin. Kirkko on yhteisö ihmiselle, joka etsii elämään syvyyttä ja merkitystä.

Arkisessa elämässä usko ihmistä rakastavaan Luojaan ja ihmisten keskinäiseen yhteyteen voi näkyä pieninä tekoina ja valintoina, pyrkimyksenä vastuulliseen ja kestävään elämään.

Kristinuskon Jumala on elämän Luoja ja perusta

Usko on luottavaista turvautumista johonkin, mitä ei voi nähdä. Kristinusko voidaan nähdä syvänä luottamuksena siihen, minkä varaan ihminen elämänsä viime kädessä rakentaa. Tämä luottamus on uskoa elävään Jumalaan.

Usko ei kuitenkaan haparoi hämärässä. Jumala on ilmoittanut itsestään, jotta voimme elää uskossa häneen. Hän vaikuttaa luomakunnassa ja historiassa ja kohtaa meidät henkilökohtaisesti.

Jumala asettui ihmisen osaan lähettämällä Poikansa maailmaan. Tapahtumasta ovat kertoneet ihmiset, jotka itse olivat läsnä. Nämä kertomukset löytyvät Raamatusta, joka on keskeisin lähde, kun etsimme tietoa Jumalasta.

Usko ja elämä

Usko merkitsee syvää luottamusta Jumalaan, kaiken luojaan. Jumala haluaa lahjoittaa elämäämme perusturvallisuuden yhteydessä itseensä, joka elämän antajana on kuolemaa vahvempi.

Usko liittyy kiinteästi ihmiselämän eri vaiheisiin. Rukouksena, kiitoksena ja ylistyksenä se on elävää vuorovaikutusta, eräänlaista keskusteluyhteyttä Luojan ja luodun välillä.

Jumalanpalvelus seurakunnan yhteisenä kokoontumisena on ikään kuin uskon pidot, ravinnon jakamisen hetki. Jumalanpalveluksesta Jumala lähettää meidät ihmisten keskelle arkeen, johon hän lupaa mukaan johdatuksensa ja siunauksensa.

Saamme uskoa Jumalan läsnäoloon elämän kaikessa rikkaudessa ja monimuotoisuudessa, myös vaikeuksien ja kärsimyksen keskellä.

Laihian kirkon torni
Kirkon torni
Kulkueristi Laihian kirkossa
Kulkueristi Laihian kirkossa

 

 

 

 

 

 

Piispa Simo Peura

Kirjoituksia ja puheita

Sana sunnuntaiksi

Laihian seurakunnan

työntekijöiden

hartauskirjoituksia

Kyrönmaa -lehdessä

 

 

Arkkipiispa Kari Mäkinen

Kirjoituksia ja puheita