Uutislistaukseen

Tarvitseeko läheisesi tai sinä itse kotiäänestysmahdollisuutta? Vielä ehdit ilmoittautua.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse seurakuntatoimistoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Voit ilmoittautua kotiäänestykseen soittamalla 06-4777700 tai sähköpostitse [email protected].


Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.

Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi seurakuntatoimisto on avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Seurakuntatoimiston puhelinnumero on 06-477 7700.
 

3.11.2022 15.10