Laihian seurakunnan kirkkoherranvaalissa keväällä 2021 vaalitapana on välillinen vaali. Tämä tarkoittaa sitä, että äänioikeutta käyttävät Laihian seurakunnan kirkkovaltuutetut, jotka seurakuntalaiset ovat valinneet seurakuntavaaleissa kaudelle 2019 - 2022. Laihian seurakunnan kirkkovaltuutetut löydät täältä

Välillisessä vaalissa kirkkoherranvaaliehdokkaat tuodaan tutuiksi seurakuntalaisten kanssa mahdollisimman monin tavoin, jotta seurakuntalaisilla on mahdollisuus kirkkovaltuutettujen kautta vaikuttaa valintapäätökseen. Tämä sivusto palvelee kirkkoherranvaalin näkyväksi tekemisessä. Sisältöjä täydennetään vaalin edetessä.

Laihian seurakunnan kirkkoherranviran hakuaika päättyi 1.2.2021. Määräaikaan mennessä virkaa hakivat Laihian seurakunnan vt. kirkkoherra Antti Yli-Opas ja Laihian seurakunnan kappalainen Anne Visser-Keltto. Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on todennut molemmat hakijat kelpoisiksi kirkkoherranvirkaan Laihian seurakunnassa. 

Alustava aikataulusuunnitelma vaalin osalta on seuraava:

Ehdokkaiden esittelyvideot ja kirjalliset kommentit valmiiksi esitettyihin kysymyksiin löydät tämän sivuston alasivuilta.

Jumalanpalvelusnäytteet ehdokkaat antavat huhti-toukokuun aikana.  Antti Yli-Opas toimittaa vaaijumalanpalveluksen 11.4. ja Anne Visser-Keltto 2.5. Tilaisuudet ovat seurattavissa seurakunnan Youtube-kanavalla, sekä tällä sivustolla.

Vaalipaneeli järjestetään 29.4. ja tilaisuuden seuranta on mahdollista seurakunnan Youtube-kanavalla, sekä tällä sivustolla.

 

Kirkkovaltuusto valitsee uuden kirkkoherran 18.5.2021. 

Mitä haluat kysyä kirkkoherranvaaliehdokkailta? Lähetä kysymyksesi 5.4. mennessä osoitteeseen eija-maria.tuomela@evl.fi. Soveltuvia kysymyksiä esitetään ehdokkaille verkkosivuilla ja haastatteluissa. 

Laihian seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 18.5.2021 yksimielisesti kirkkoherraksi Antti Yli-Oppaan. Virka täytetään 1.9.2021 alkaen. Kirkkoherran virkaan asettamisen hoitaa piispa Simo Peura 22.8.2021 pidettävässä messussa Laihian kirkossa klo 10.

Kirkkoherran vaali

Seurakunnan kirkkoherra voidaan valita joko välittömällä tai välillisellä vaalilla.

Välittömässä vaalissa äänioikeutettuja ovat 18 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet, jotka on merkitty jäseniksi vähintään 70 päivää ennen vaalia.

Välillisessä vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenet.

Ehdokasasettelu

Kun kirkkoherran virka on tullut avoimeksi, tuomiokapituli julistaa viran haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla. Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei virkaa julisteta haettavaksi, esimerkiksi jos vireillä on seurakuntaliitos.

Kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä tuomiokapituli päättää välillisestä vaalista. Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi julistamista.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirkaa hakevalta vaaditaan ylempi pastoraalitutkinto.

Välitön vaali

Kirkkoherran välitöntä vaalia varten tuomiokapituli tekee vaaliehdotuksen. Vaaliehdotuksessa tuomiokapituli asettaa vaaliehdokkaiksi kolme kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa vaalisijoille siinä järjestyksessä kuin heidät katsotaan taitaviksi ja kykeneviksi virkaan.

Vaaliehdokkaiksi asetetut toimittavat peräkkäisinä sunnuntaipäivinä vaalinäytteenä päiväjumalanpalveluksen tuomiokapitulin määräämässä kirkossa.

Kirkkoherran välitön vaali aloitetaan viimeistä vaalinäytettä seuraavana toisena sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen ja päätetään joko samana päivänä tai sitä seuraavana maanantaina.

Seurakunnan vaalilautakunta määrää äänestyspaikat ja vaalihuoneistot. Ennakkoäänestys toteutetaan vaalia edeltävällä viikolla.

Välillinen vaali

Kirkkoherran välillistä vaalia varten tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle. Lausunnossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan virkaan.

Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto tekee valinnan kelpoisiksi todettujen hakijoiden välillä.

 

YouTube-video